6 June 2013

Binnenkort verkrijgbaar: Theta dual service

Theta dual service; het gebruik van warmwaterbereiding door een BFC Cyclone, SGE of SGS warmwaterboiler voor zowel sanitair water als verwarming. Dual service is ideaal in situaties met een grote behoefte aan warm tapwater (primair) en een geringe behoefte aan cv-vermogen (secundair).

Het systeem

Het Theta dual service systeem levert optimaal rendement bij lage temperatuurverwarming. Het systeem bestaat uit een platenwarmtewisselaar, primaire tapwaterpomp, driewegmengklep en een regeling plus aansluitmaterialen.

Door de intelligente besturing kan optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare warmwatervoorraad ten behoeve van de cv-vraag vanuit één systeem, zonder daarbij op comfort in te leveren. Ook kan zo de gevraagde tapwater temperatuur onafhankelijk van het cv-zijdige setpoint worden ingesteld.

Klik op onderstaande links voor projectvoorbeelden

Lage temperatuur verwarming BFC Cyclone op een Melkveehouderij
Lage temperatuur verwarming SGE zonneboiler op een Mini camping

De voordelen

De voordelen van Theta dual service zijn dankzij eenvoudig onderhoud en installatiegemak voor de installateur aanzienlijk. Eén enkel rookgasafvoerkanaal en één gas- en wateraansluiting voldoet. Het systeem kan bovendien bij één leverancier besteld worden: één compleet pakket.

Radiator-heating (1) Under-floor-heating (1)

Meer lezen over Theta dual service? Klik hier voor de pagina over warm water & verwarming.

Wilt u nog meer weten, neem dan contact op met de Sales Engineer bij u in de buurt. Het overzicht van Sales Engineers vindt u hier.