Wat was de aanleiding om Innovo te ontwikkelen?

“Belangrijkste reden om de Innovo te ontwikkelen was het verbreden van de condenserende range van A.O. Smith waarbij we rekening hielden met de toekomstige Europese regelgeving (ErP), die steeds hogere eisen stelt aan het rendement en de uitstoot van gasgestookte toestellen. Met de BFC Cyclone hadden we in het hogere industriële segment al een succesvolle reeks condenserende toestellen met een A-label. Met Innovo kunnen we ook in het luxe huishoudelijke en klein-commerciële segment een range condenserende toestellen met een A-label aanbieden. Hiermee hebben we nu een bijzonder geschikt alternatief voor alle atmosferische boilers.”

Hoe ben je aan de ontwikkeling van Innovo begonnen?

“Binnen A.O. Smith werken we volgens de Stage Gate methode voor projectmatig werken. Hierbij wordt de ontwikkeling opgedeeld in verschillende fases. We kijken naar bewegingen binnen onze markt en hoe wij verwachten dat richtlijnen (wetgeving) zich gaan ontwikkelen. Toekomstige behoefte zetten wij om naar een idee, dat vervolgens tot een concept uitgewerkt wordt. Dat concept wordt vervolgens technisch uitgewerkt, waarna het ontwerp zowel in het laboratorium als later ook in de praktijk getoetst wordt. Als het toestel alle testen positief doorstaan heeft, gaan we over tot de lancering van het nieuwe product. Dit proces doorlopen wij zeer zorgvuldig.
De eerste schetsen van de warmtewisselaar zijn al in 2009 op papier gezet. Destijds nog gebaseerd op een warmtewisselaar van A.O. Smith USA. Het ontwerp heeft zich de jaren erna verder geëvolueerd en in 2012 stonden de eerste prototypen met de huidige horizontale branderkamer in het laboratorium. Dit concept bleek dusdanige technische voordelen te geven, dat dit verder doorontwikkeld is. In de ontwikkelfase is vervolgens de produceerbaarheid van de wisselaar verder beoordeeld en zijn de overige componenten uitgewerkt. Tijdens duurtesten in het laboratorium werden de toestellen zo zwaar mogelijk belast om in een relatief korte tijd de volledige levensduur van het toestel na te bootsen. Dit om de betrouwbaarheid van het ontwerp te beoordelen. In de laatste fase van het project komen ook de andere afdelingen binnen A.O. Smith meer en meer aan bod. Zo moet alle technische documentatie opgebouwd worden, moet er een introductieplan gemaakt worden, worden de benodigde gereedschappen voor de productie voorbereid en moeten alle benodigde onderdelen ingekocht worden. In deze fase moeten alle afdelingen intensief met elkaar samenwerken zodat alle puzzelstukjes in elkaar vallen.”

Op welk moment wist je dat Innovo klaar was om getest te worden?

“Na het afronden van de ontwikkelfase waren we klaar voor een beoordeling in de praktijk. Op 25 ervaringslocaties hebben we in samenwerking met installatiebedrijven en eindgebruikers de Innovo toestellen geïnstalleerd. De locaties bestonden uit campings, zorginstellingen, hotels, melkveehouderijen en particulieren. Na deze uitgebreide testperiode is het toestel eerst in september in Nederland op de markt gebracht, waarna Frankrijk volgde in oktober en stap voor stap de rest van Europa.”

Innovo testlocaties

Hoe verliep de testfase? Is het waardevol om feedback te krijgen van gebruikers?

“De testfase is zeer positief verlopen. Op regelmatige basis hebben we controlebezoeken afgelegd aan de ervaringslocaties. Naast technische ervaring op het gebied van betrouwbaarheid, prestatie en duurzaamheid, waren we ook zeer geïnteresseerd in de gebruik- en gebruikerservaring van zowel de installateurs als de eindgebruikers. We hebben veel positieve reacties ontvangen en er zijn ook enkele verbeterpunten aangedragen waar we mee aan de slag gegaan zijn. Al deze ervaringen zijn voor het projectteam zeer waardevol geweest. Niet alleen voor dit project, ook voor toekomstige projecten.”

Is Innovo nog aangepast tijdens of na deze fase?

“Gedurende de testfase hebben we nog diverse verbeteringen doorgevoerd. Soms waren dit zichtbare verbeteringen op basis van opmerkingen vanuit de ervaringslocaties zelf, maar we hebben ook wat minder zichtbare aanpassingen doorgevoerd. In deze fase worden de puntjes op de i gezet, om het product gereed te maken voor productie en verkoop.”

Heb je tijdens de ontwikkeling bewust gekozen voor het strakke design van Innovo?

“Voor het uiteindelijke ontwerp van de Innovo hebben we samengewerkt met een industrieel ontwerpbureau. Hierdoor konden de engineers binnen A.O. Smith zich blijven focussen op de techniek en duurzaamheid van het product, terwijl parallel hieraan de look & feel van het toestel werd uitgewerkt.
Een belangrijke reden om voor Innovo extra aandacht aan het design te besteden, is het feit dat Innovo óók voor (luxe) huishoudelijke toepassingen bedoeld is. In dit marktsegment speelt het uiterlijk van het toestel een belangrijkere rol.”

Hoe zijn jullie tot deze naamgeving gekomen?

“Om een geschikte naam voor de nieuwe range toestellen te vinden, heeft de marketingafdeling binnen A.O. Smith een prijsvraag uitgeschreven en is er uit de verschillende voorstellen gekozen voor de naam Innovo. Een naam die perfect aansluit bij het toestel omdat hij het innovatieve karakter van de Innovo weerspiegelt. Innovatief omdat het uiterste van bestaande technieken is gevraagd om tot het hoogst mogelijke rendement te kunnen komen. Aan de andere kant is veel aandacht aan de produceerbaarheid van het toestel besteed, waarbij diverse productietechnieken zijn gecombineerd, waardoor Innovo zeer gunstig geprijsd is. Door gericht flinke investeringen te hebben gedaan zijn wij in staat geweest efficiënte nieuwe productietechnieken te realiseren.”

Waar ben je het meest trots op?

“A.O. Smith Europa is onderdeel van de grote A.O. Smith Corporation, dat wereldwijd actief is. Onze vestiging, het Europese hoofkantoor in Nederland, is een relatief kleine vestiging, vergeleken met de grote vestigingen in Amerika, Canada, China en India. In het verleden kozen we logischerwijs dan ook vaak voor Amerikaanse toestellen als basis, die vervolgens geschikt gemaakt werden voor de Europese markt.
De Innovo is daarentegen een toestel dat volledig in Nederland en specifiek voor de Europese markt ontwikkeld is. Van de warmtewisselaar tot aan de laatste schroef is het een eigen ontwikkeling. Nu het product klaar is, is er ook vanuit andere vestigingen serieuze interesse in ons concept, wat een compliment is voor het hele projectteam.
Waar ik het meest trots op ben zijn de positieve reacties vanuit de markt, gesterkt door de succesvolle productintroductie. Het gevoel dat ik krijg als de productielijn vol staat met een serie Innovo’s die hun weg vinden naar een tevreden klant, is voor mij de reden dat ik mijn werk zo mooi vind.”

Herman Michiels, Manager Engineering van A.O. Smith Europe, blijft net zoals het volledige engineering team niet stilzitten na de succesvolle lancering van Innovo. Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen en plannen bij het ingenieursteam, vragen we hem aan welk project het team momenteel werkt:

“Om ons verder voor te bereiden op de Europese ErP-regelgeving voor de komende jaren, zijn er diverse projecten opgestart en volop operationeel. Wat deze projecten precies omvatten, kan ik op dit moment helaas nog niet verder prijsgeven. Op afzienbare termijn én met het oog op de verscherping van de Europese ErP-regelgeving in september 2018, staan er nog wel een aantal productintroducties/-modificaties op de planning.”

 

Tenslotte Ton van der Hamsvoort, Manager Director van A.O. Smith Europe, aan het woord over de toegevoegde waarde van de Innovo:

“Trots ben ik op de verbreding van onze condenserende range aan voorraadhoudende gastoestellen. Nu kunnen wij van klein- tot zeer groot warmwaterverbruik perfect in de behoefte voorzien, dit in de meeste effectieve manier. Niemand wil inleveren op comfort, maar daarentegen wel besparen op energieverbruik.

Graag adviseren wij dan ook richting onze klanten om ook tijdens urgente vervangingen stil te staan bij de vraag of oudere technieken vervangen kunnen worden door condenserende technieken. De investering is iets hoger, echter afhankelijk van het waterverbruik kan de terugverdientijd zeer kort zijn. Een eindgebruiker is dan ook gebaat bij het juiste advies. Ook dit is een vorm van verduurzaming; eenvoudig en effectief.

Het ontwikkelingstraject, inclusief de introductie naar onze markten, van de Innovo is goed verlopen. Alle afdelingen binnen onze organisatie zijn hierbij betrokken geweest, en hebben intensief samen gewerkt. Terugkijkend hebben we tijd genomen om het juiste product te ontwikkelen en in alle detail te veldtesten. Hier sta ik nog steeds volledig achter; we gaan voor het hoogste rendement en duurzaamheid. Aanvullend hebben we behoorlijk geïnvesteerd in productiemethodieken. Na ruim een jaar kunnen wij stellen dat deze nieuwe range aan producten effectief de weg heeft gevonden naar tevreden eindgebruikers binnen Europa. Hier hebben wij het vol enthousiasme allemaal voor gedaan.”

Blijf op de hoogte!

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle projecten die op stapel staan? Blijf A.O. Smith volgen op onze sociale mediakanalen, via onze nieuwsbrieven en de website.
Wil je graag meer informatie over Innovo? Hier vind je alle info zoals specificiaties, handleiding, energielabels en tekeningen terug.