Veldhoven wint als eerste Europese vestiging de A.O. Smith safety award

Veldhoven — De A. O. Smith boilerfabriek in Veldhoven, Nederland, schreef vandaag geschiedenis door als eerste Europese vestiging van het bedrijf de L. B. Smith President’s Safety Award te winnen.

De L. B. Smith President’s Safety Award wordt uitgereikt aan de fabriek die de grootste verbetering over een periode van één jaar weet te realiseren op het gebied van arbeidsveiligheid evenals het aanbieden van een veiligheidsplan voor de gehele vestiging, gericht op ongevallenpreventie. In totaal werden 15 A. O. Smith fabrieken wereldwijd geëvalueerd om de winnaar van dit jaar te bepalen.

“Vandaag is de eerste keer in de bijna 60-jaar historie van de L. B. Smith President’s Safety Award dat we deze toekennen aan een Europese vestiging,” vertelde Ajita G. Rajendra, president en CEO van A. O. Smith Corporation, vandaag tijdens een speciale ceremonie aan de 75 Veldhoven-medewerkers.  “Als je bedenkt wat een uitdaging het is om deze prijs te winnen en de kwaliteit van de competitie, zou je erg trots moeten zijn op het behalen ervan.”
Om de L. B. Smith President’s Safety Award te verdienen, is iedere vestiging van het bedrijf beoordeeld op een drietal statistische categoriëen:

  • Aantal verloren-werkdag-dossiers als gevolg van ongevallen – Dit betreft de meest serieuze, werk-gerelateerde ongevallen of ziektes, die leiden tot verloren werkdag(en). Veldhoven behaalde de tweede plaats in deze categorie;
  • Aantal gerapporteerde ongeval-dossiers – Gerapporteerde ongevallen zijn significante, werk-gerelateerde ongevallen of ziektes waarbij EHBO ontoereikend is, zoals gedefinieerd door de U. S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA).  Veldhoven behaalde een tweede plaats in deze categorie;
  • Aantal verloren werkdagen als gevolg van ongevallen – Deze categorie meet het totaal aantal verloren werkdagen van de vestiging en geeft de ernst van de ongevallen weer.  Veldhoven plaatste zich als vierde in deze categorie.

Veldhoven lanceerde haar uitgebreide veiligheidsprogramma in 2011, gebaseerd op de principes van “continuous improvement” (doorlopende verbetering). Continuous improvement is succesvol gebleken voor Veldhoven, omdat het samenwerking en communicatie tussen de afdelingen stimuleert, aldus Wiljan Thielen, Manager Production & Material Handling.

“De belangrijkste reden van ons succes is dat meer afdelingen betrokken raken,” merkt hij op. “Het is makkelijker te coordineren, aangezien continuous improvement invloed heeft op alle afdelingen en alle medewerkers.”
“We begonnen het veiligheidsplan door middel van het invoeren van het 5S-concept, een schone werkomgeving is cruciaal voor veiligheid” zegt Wiljan. “De volgende stap was het vergroten van de medewerkers-betrokkenheid door het standaardiseren en vastleggen van processen en activiteiten.”
Thielen deed een poging de werkinstructies de actualiseren, die gebruikt worden door de medewekers in de gehele vestiging, inclusief de veiligheidsinstructies voor al het gereedschap in de vestiging. Toen de instructies afgerond waren, werden trainingen georganiseerd voor alle medewerkers. Eenieder moest aangeven dat hij of zij bekend was met het proces en de veiligheidsvoorschriften in haar of zijn werkgebied.

Toen deze stap afgerond was en de vestigingsleiders vaststelden dat de medewerkers wisten hoe te handelen, was het tijd voor de volgende stap: de medewerkers stimuleren om te kijken naar mogelijke verbeteringen en deze te rapporteren.
“De medewerkers voelen zich nu vetrouwd met de “continuous improvement”- formulieren, stellen vragen tijdens werkoverleg, of nemen contact op met een medewerker die kennis heeft van het proces of gereedschap,” merkt Thielen op.
De vestigingsleiding richtte ook een comité op, geleid door de Supervisor-Plant Engineering Michaël van der Donk en Personeelsmanager Paul Teeuwen. Samen met professionele partners volgt dit comité overheidsvoorschriften voor nieuwe regels of voorschriften die invloed zouden kunnen hebben op arbeidsveiligheid. Ook onderzoeken ze mogelijke andere veiligheidsverbeteringen.

Een aantal processen werden als gevolg van het veiligheidsprogramma gewijzigd, waaronder: het gebruik van veiligheidspluggen bij waterdichtheidstests, verbeterde rolbanden voor de commerciële boiler-productielijn, een verbeterd inpakstation, een afzuigsysteem op de apparatuur die het isolatieschuim injecteert, (vloer-)bewegwijzering in de gehele vestiging en veiligheidshekken op de voorraadrekken.
“Dat is de essentie van ons veiligheidsprogramma:  alle medewerkers zijn zich bewust van de risico’s, ondersteund door professionele partners, doorlopend op zoek naar verbeteringen en ernaar strevend dit ook te realiseren,” zegt Ton van der Hamsvoort, Algemeen Directeur van de Veldhoven-vestiging.

De L. B. Smith President’s Safety Award is de hoogste onderscheiding van  A. O. Smith Corporation op het gebied van arbeidsveiligheid en tevens het langstlopende medewerkers-waarderingsprogramma van het bedrijf.  Het is vernoemd naar de wijlen Lloyd B. Smith, de achter-kleinzoon van de oprichter van A. O. Smith Corporation en voormalig voorzitter en CEO van het bedrijf.

“Ted” Smith was groot voorstander van arbeidsveiligheid en richtte in 1954 dit award programma op, dat de individuele medewerkersbijdrage waardeert om de bedrijfsvestigingen veilig te houden. Op dat moment was het A. O. Smith ongevallenniveau op haar laagst in haar geschiedenis, echter Smith wilde veiligheid nog zichtbaarder en belangrijker maken voor alle medewerkers.  Sinds de award in het leven geroepen is, is deze jaar na jaar uitgereikt aan de vestiging met de grootste verbetering in veiligheidsprestaties. Bij het maken van de selectie evalueert het management van A. O. Smith bovendien het totale bereik en de effectiviteit van het veiligheidsplan van een vestiging.

De Veldhoven-vestiging met een oppervlakte van 105,000 vierkante foot (ruim 9700 m2) fabriceert huishoudelijke en industriële boilers, waterverwarmers, voorraadvaten en indirecte tanks voor de Europese en Midden-Oosten markt.

A. O. Smith Corporation is een van de mondiale leiders in de productie van huishoudelijke en industriële warmwaterapparatuur en boilers. Het bedrijf heeft een uitgebreid productgamma met toonaangevende merken in Noord-Amerika en China, evenals producten voor waterbehandeling voor huishoudelijke en klein-commerciële toepassing.  A. O. Smith, met hoofdkantoor in Milwaukee, Wisconsin, heeft ongeveer 10.900 medewerkers in dienst op locaties in de U. S.A., Canada, Mexico, India, China, Nederland, Engeland en Turkije.

Share this article