Energielabels

Onderstaand is het energielabel van ieder toestel te downloaden. Dit geeft in één opslag weer hoe zuinig een toestel is.

EQBL / Atmosferische boilers

Aardgas Propaan