Energielabel C voor kantoren verplicht per 1 januari 2023

Met behulp van HR boiler naar energielabel C.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of lager. Voldoet het pand op dat moment niet aan de eisen, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is met de recente wijziging van het Bouwbesluit 2012 vastgelegd in de wet.  

Bijna de helft (44%) van de Nederlandse kantoren zou in zijn huidige staat niet meer gebruikt mogen worden. Om bedrijven te helpen vóór 1 januari 2023 minimaal een Energie-Index van 1,3 te bereiken is er door RVO een lijst met Erkende Maatregelen opgesteld.

Eén van deze Erkende Maatregelen betreft het energiezuinig verwarmen van tapwater. Dat kan al door het vervangen van een conventionele gasgestookte boiler door een gasgestookte condenserende HR boiler. Deze investering verdient zich binnen 4 jaar terug. In de meeste gevallen zelfs veel korter. Dan houden we nog geen rekening met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Mét EIA is de terugverdientijd 0 tot 2,1 jaar.

Lees meer over het vervangen van een atmosferische boiler door een condenserende boiler.

Wet Milieu Beheer

Naast de wijziging in het Bouwbesluit is er ook de Wet Milieu Beheer die bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze wet bestaat al langer, maar per 1 juli jl. wordt hier meer op gecontroleerd.

Share this article