Garantievoorwaarden

Voor garantieafspraken kan je contact opnemen met je leverancier. De originele typeplaat en installatiedocumenten dienen beschikbaar te zijn. A.O. Smith behoudt het recht voor defecte warmwatertoestellen en/of onderdelen te inspecteren (ter plaatse, in het magazijn van de leverancier of fabriek in Veldhoven) ten behoeve van de research en verbetering van onze producten.

Garantiecategorie I

Productseries EES, EQ, EQL NGT, PGCS, TWI 35-130 + 45-190, TWI 35-200 + 45+200
Download garantievoorwaarden | Categorie I

Garantiecategorie II

Productseries ADM, ADMR, AH, AHD, BFC, BFM, BT, BTT, BTI, BTL, COF, EQ, IT, ITS, SGE, SGS, ST
Download garantievoorwaarden | Categorie II

Garantiecategorie III

Productserie EQB, EQBL
Download garantievoorwaarden | Categorie III

Garantiecategorie IV

Productserie Zonnecollectoren
Download garantievoorwaarden | Categorie IV

Garantiecategorie V

Productseries Pompstations, Smart Display, PHE (platenwarmtewisselaar)
Download garantievoorwaarden | Categorie V

Garantiecategorie VI

Productseries Innovo, ICW, DRE, DRE Plus, Enevator Store
Download garantievoorwaarden | Categorie VI

Productiedatum van mijn toestel

Wil je weten wat de productiedatum van jouw toestel is? Lees meer