Indirect Zonnesysteem | Woonhuis

De ITS is uitgerust met 2 coils. In zonneopstelling wordt de bovenste coil van de ITS gekoppeld aan een CV, boiler of combiketel, waarbij deze zorgt voor voor- of naverwarming van het water tot aan de gewenste temperatuur indien de zonnebijdrage niet toereikend is. De onderste coil verzorgt de afgifte van warmte die via de collectoren wordt opgebracht. Doordat zowel de CV, boiler of combiketel als de collector(en) hun warmte afgeven in de ITS, wordt een groter comfort bereikt.

Een ITS in een zonnesysteem is een zeer geschikte manier om een particulier woonhuis of een klein commercieel pand op milieuvriendelijke wijze te voorzien van het nodige warmwatercomfort. Het woonhuis op de foto’s is voorzien van een ITS 300 zonnesysteem. In dit specifieke project zijn 3 zonnecollectoren middels dakinbouw bevestigd. Op de bijbehorende display is de temperatuur in de collector, de temperatuur van de voorraad en de zonnebijdrage af te lezen. Deze waarden worden gemeten door een opbrengstsensor welke als accessoire verkrijgbaar is.

Woonhuis SGE ITS display

 

Productinformatie:

its indirect boiler
ITS
Share this article