NTA 8800 vervangt rekenmethodes EPC en EI

Sinds 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe rekenmethode bepaald: de NTA 8800 (Nederlandse Technische Afspraak).

Hiermee maken de huidige rekenmethodes voor de Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen, en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen, plaats voor één methodiek die ingezet kan worden voor alle gebouwtypen. De NTA 8800 vervangt hiermee de NEN 7120 voor de EPC en dezelfde NEN 7120 aangevuld met het Nader Voorschrift, voor de EI.

NTA 8800 vervangt regels

De NTA 8800 bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar bevat de bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan. Deze eisen zijn opgenomen in wet- en regelgeving of instrumenten van de Nederlandse overheid, zoals het Bouwbesluit, de bepaling van het energielabel of de energieprestatievergoeding (EPV).

Toelichting op afkortingen

Verklarende woordenlijst

Waarom wordt de NTA 8800 ingevoerd?

De Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) bepaalt dat per 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) moeten zijn. De BENG-eisen worden rechtstreeks opgenomen in de wet- en regelgeving. Met behulp van de NTA 8800 kan er vervolgens worden vastgesteld of er aan deze eisen wordt voldaan. Deze nieuwe rekenmethodiek moet beter aansluiten bij de gemiddelde werkelijkheid dan de huidige methoden die gebruikt worden.

Met de invoering van de NTA 8800 komt er één bepalingsmethodiek die inzetbaar is voor alle gebouwtypen.

Wat gaat er veranderen met de NTA 8800?

Met de invoer van de nieuwe rekenmethodiek wordt de overstap gemaakt van de EPC, Energie-Index en energielabel naar een indicator van kWh per m2 per jaar. Hierbij worden de volgende waarden berekend:

BENG 1.
Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.

BENG 2.
Primair energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en ontvochtiging.

BENG 3.
Aandeel hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Contact

We helpen je graag bij het opstellen van de NTA berekening. Neem contact op met één van onze adviseurs.

Share this article