Recycling A.O. Smith producten

A.O. Smith is aangesloten bij het collectieve Nederlandse “Wecycle” recycling-systeem. Dit betekent dat Wecycle ervoor zorgt dat producten van A.O. Smith na inlevering optimaal gerecycled worden. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Deze deelname is onderdeel van ons MVO-beleid.

Achtergrondinformatie

Wecycle is een stichting die in opdracht van 1.600 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting de verantwoorde inzameling, registratie en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energie-zuinige verlichting (e-waste) organiseert. Wecycle wil zo veel mogelijk e-waste verantwoord laten recyclen en werkt hiervoor samen met de producenten en importeurs, gemeenten, kringloopbedrijven, installateurs, kinderboerderijen, winkels en consumenten. Wecycle heeft geen winstoogmerk en maakt ook geen winst. De kosten voor de verantwoorde inzameling en recycling worden gefinancierd door de producenten en importeurs.

Resultaten

Wecycle streeft naar een zo hoog mogelijk recycleresultaat. De ingezamelde apparaten worden voor 75% – 90% gerecycled. De energiezuinige verlichting zelfs voor meer dan 90%. Deze resultaten zijn (veel) beter dan de wettelijke eisen. Wecycle draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect door grondstoffen uit e-waste te recyclen. Daarnaast worden schadelijke CFK’s uit koel-/vriesapparatuur verwijderd en onschadelijk gemaakt.

Wecycle-solar-icon Wecycle-simkaarteninhand Wecycle-condensing-icon

Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl

Share this article