Subsidie op energiebesparende maatregelen voor MKB ondernemingen

Vanuit de overheid zijn er voor mkb-ondernemers diverse subsidies beschikbaar voor energiebesparing, duurzame opwekking en innovaties. Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen. Hiervoor zijn er energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden u financieel voordeel en verlagen uw kosten. De belangrijkste subsidie voor mkb-ondernemers is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Meer informatie over EIA vindt u hier.

Maar ook bij provincies en gemeenten zijn diverse subsidies en regelingen voor energiebesparing beschikbaar. Klik hier om te kijken of uw gemeente of provincie nog een subsidie beschikbaar heeft.

HS-2008-06-30-009

 

Share this article