Voorbeeldproject SGS | Sporthal

In het kader van het energiebespaartraject heeft de gemeente Zutphen in de Hanzehal (3700m2 vloeroppervlakte) een A.O. Smith SGS zonnesysteem met 12 zonnecollectoren laten installeren. De inbedrijfname vond eind augustus 2014 plaats.

Lees meer

 

Share this article