Szukają Państwo wydajności o 109%?

A.O. Smith wytwarza bardzo energetycznie wydajne produkty; TWI i BFC. Produkty te różnią się wydajnością, która waha się od 105% do 109%. Produkty kondensacyjne firmy A.O. Smith z pewnością można nazwać energooszczędnymi.

Wydajność urządzeń
TWI 35 – 130 106%
TWI 45 – 190 106%
BFC 28 107%
BFC 30 109%
BFC 50 107%
BFC 60 106%
BFC 80 108%
BFC 100 106%
BFC 120 105%

Wydajność

Wydajność podgrzewacza wody wyrażana jest procentowo. Procentowość wskazuje, ile energii przenoszonej jest do wody w zbiorniku w porównaniu z ilością zużywanej energii. W Wielkiej Brytanii, procent ten jest zazwyczaj wyrażany jako wartość brutto. Procent ten nigdy nie może wynosić więcej niż 100%. W tym przypadku: im bliżej 100%, tym urządzenie jest bardziej wydajne.

Oznaczenia produktu

Eco Design to europejskie wytyczne dot. projektowania produktów przyjaznych dla środowiska. W związku z tym procesem, należy uwzględnić cały okres eksploatacji produktu. W połączeniu z Dyrektywą ErP oraz Dyrektywą dot. Oznakowania, powstaje oznakowanie właściwości energetycznych dla podgrzewaczy wody. W oparciu o obecne przygotowania, wprowadzenie oznakowania nastąpi w niedługim czasie.

Przyglądając się bieżącemu przykładowi obliczeń stosowanych dla określenia oznakowania, produkty kondensacyjne A.O. Smith uzyskują wysokie wyniki. Można śmiało powiedzieć, że nasze produkty są przygotowane na przyszłość.

Więcej informacji o BFC lub TWI?

Share this article