Jak Państwo wiecie, poznawszy firmę A.O. Smith i jej wartości, zawsze staramy się mieć własny, możliwie innowacyjny wkład w ochronę i poprawę jakości środowiska. Dlatego też, kiedy UE nałożyło, od roku 2015, wymóg opatrzenia produktów oznaczeniem energetycznym, podjęliśmy decyzję, aby nie tylko zastosować się do tego wymogu, ale także zintegrować go z naszym procesem produkcyjnym. W drodze rygorystycznych działań nie tylko wdrożyliśmy tę nową wiedzę w nasze procesy ciągłego rozwoju, ale także pracujemy na rzecz tworzenia i realizacji nowych przyszłościowych produktów zgodnych z takimi wymaganiami.

Bez przewidywania przyszłości rozpoczęliśmy prace nad naszymi wysokowydajnymi podgrzewaczami wody już w roku 1998, kiedy wprowadziliśmy pierwszą generację systemu BFC Cyclone. Ten bezpośrednio opalany system, którego już trzecia generacja jest obecna na rynku, zostanie automatycznie oznaczony jako produkt kategorii A. To samo można powiedzieć o systemach SGE i SGS cechujących się bardzo wysoką sprawnością.

Najlepszym sposobem na znalezienie rozwiązań najlepiej zaspokajających indywidualne potrzeby jest rozmowa z technikami z naszego działu sprzedaży. Pomogą oni określić Państwa potrzeby oraz znaleźć najlepsze dla Państwa rozwiązanie.

Oznakowanie energetyczne to więcej niż tylko oświadczenie o ilości energii zużywanej przez nasz produkt – to także wskazanie naszym klientom sposobu na dokonanie mądrego wyboru produktu i uzyskanie z niego maksymalnych korzyści.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących filozofii Ecodesign i oznakowania energetycznego można znaleźć tutaj.