Skąd mogę się dowiedzieć, kiedy moje urządzenie zostało wyprodukowane?
Datę produkcji łatwo określić na podstawie numeru seryjnego urządzenia:
– pierwsze dwie cyfry numeru seryjnego odnoszą się do roku produkcji urządzenia
– następne dwie cyfry to tydzień produkcji urządzenia

Numer seryjny znajdziesz na naklejce identyfikacyjnej na urządzeniu.