Biuletyn serwisowy – lipiec 2017

Gama produktów: BFC, SGE, SGS, ADMR

Data produkcji: Od 27 lutego 2017 do 16 czerwca 2017.

Z numeru seryjnego 1709 .. do numeru seryjnego 1725 ..

Z naszego doświadczenia z wymienionymi produktami wywnioskowaliśmy, że na wyświetlaczu urządzenia może wyświetlać się błędna data. Zazwyczaj ustawienie to można zmienić według instrukcji w podręczniku użytkownika.

Jeśli posiadasz urządzenie należące do wyżej wymienionej gamy produktów, wyprodukowane w okresie od 27 lutego 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., możliwe, że daty pokazanej na wyświetlaczu nie można zmienić według instrukcji z podręcznika użytkownika. Poniższa instrukcja pozwoli Ci zmienić błędną datę pokazywaną na wyświetlaczu:

  • Naciśnij przycisk   .
  • Naciskaj przycisk , aż możliwe będzie wybranie opcji „SETTINGS” (USTAWIENIA).
  • Potwierdź wybór, naciskając przycisk ENTER.
  • Naciskaj przycisk , aż możliwe będzie wybranie opcji „DAY/TIME” (DATA/GODZINA).
  • Potwierdź wybór, naciskając przycisk ENTER.
  • Na wyświetlaczu pojawi się losowa data. Potwierdź ten wybór, naciskając przycisk ENTER.
  • Teraz możesz dostosować najpierw godzinę, a później minuty.
  • Naciskaj przycisk i wybierz godzinę 23.
  • Potwierdź wybór, naciskając przycisk ENTER.
  • Naciskaj przycisk i wybierz 59 minut.
  • Potwierdź wybór, naciskając przycisk ENTER.
  • Zaczekaj 2 minuty, aż na wyświetlaczu pojawi się zmieniona data.
  • Powtórz powyższe kroki, aż na wyświetlaczu pojawi się poprawna data.
  • Zmieniając ustawienia w podany powyżej sposób, możesz poprawić ustawioną godzinę.

Skąd mogę się dowiedzieć, kiedy moje urządzenie zostało wyprodukowane?
Datę produkcji łatwo określić na podstawie numeru seryjnego urządzenia:
– pierwsze dwie cyfry numeru seryjnego odnoszą się do roku produkcji urządzenia
– następne dwie cyfry to tydzień produkcji urządzenia

Numer seryjny znajdziesz na naklejce identyfikacyjnej na urządzeniu.