Service bulletin  –  Juli 2017

 

Product range : BFC, SGE, SGS, ADMR

Productiedatum : Vanaf 27 februari 2017 – 16 juni 2017

Vanaf serienummer 1709.. tot serienummer 1725..

Uit onze ervaringen met de genoemde product ranges constateren wij dat er een kans bestaat dat op het display van het toestel niet de juiste dag wordt weergegeven. Normaliter is deze dag aan te passen volgens de instructie welke in de meegeleverde gebruikshandleiding is opgenomen.

Wanneer u een toestel hebt uit bovenstaande range welke tussen 27 februari en 16 juni is geproduceerd dan kan het voorkomen dat u de weergave van de dag niet volgens de instructie in de gebruikshandleiding kan wijzigen. Middels het doorlopen van onderstaande instructies kunt u de dagweergave die op het display staat aanpassen:

  • U drukt op de knop waarop  is weergegeven.
  • U drukt op de knop waarop is weergegeven tot u de tekst “INSTELLINGEN” kunt selecteren.
  • Deze selectie bevestigt u met de ENTER knop.
  • U drukt op de knop waarop   is weergegeven tot u de tekst “DAG/TIJD” kunt selecteren.
  • Deze selectie bevestigt u met de ENTER knop.
  • Er wordt een willekeurige dag weergegeven. Deze selectie bevestigt u met de ENTER knop.
  • Nu kan de tijd worden ingesteld; eerst het uur en vervolgens de minuten.
  • Met de knop waarop selecteert u ’23 uur’.
  • Deze keuze bevestigt u met de ENTER knop.
  • Met de knop waarop selecteert u ’59 minuten’.
  • Deze keuze bevestigt u met de ENTER knop.
  • U wacht 2 minuten tot het hoofdscherm in beeld komt en de dag is versprongen.
  • Bovenstaande stappen herhaalt u tot de juiste dag op het display wordt weergegeven.
  • Vervolgens dient u door het nogmaals doorlopen van de bovenstaande stappen de juiste tijd in te stellen.

Hoe weet ik wanneer mijn toestel geproduceerd is?
Aan de hand van het serienummer van uw toestel is de productiedatum eenvoudig vast te stellen:
– De eerste twee cijfers van het serienummer zijn gerelateerd aan het productiejaar van het toestel
– De opvolgende twee cijfers zijn gerelateerd aan de productieweek

Het serienummer is terug te vinden op de identificatiesticker op het toestel.