Grupy produktów objęte dyrektywą

Grupa 1*: kotły centralnego ogrzewania i dwufunkcyjne

  • Na produktach o mocy do 70 kW będzie umieszczane oznakowanie.
  • Produkty o mocy od 70 do 400 kW będą poddawane pomiarom zgodnie z dyrektywą w sprawie Ecodesign (dane będą dostępne w dokumentacji), ale nie będą znakowane.
  • Produkty o mocy powyżej 400 kW nie są objęte dyrektywą w sprawie Ecodesign.

 

Grupa 2*: podgrzewacze wody

  • Na produktach o mocy do 70 kW i pojemności mniejszej niż 500 litrów będzie umieszczane oznakowanie.
  • Produkty o mocy od 70 do 400 kW i pojemności od 500 do 2000 litrów będą poddawane pomiarom zgodnie z dyrektywą w sprawie Ecodesign (dane będą dostępne w dokumentacji), ale nie będą znakowane.
  • Produkty o mocy powyżej 400 kW i pojemności większej niż 2000 litrów nie są objęte dyrektywą w sprawie Ecodesign.

* W przypadku zarówno grupy 1, jak i grupy 2 wymagania będą zaostrzone w przyszłości.

 

Ważne daty:

  • 26 września 2015 r.: wszystkie produkty w wymienionych powyżej grupach będą obowiązkowo znakowane.
  • 26 września 2017 r.: w przypadku grup 1 i 2 zostanie zastosowany drugi poziom wymagań dotyczących wydajności.
  • 26 września 2018 r.: w przypadku grup 1 i 2 zostanie zastosowany trzeci poziom wymagań dotyczących wydajności. Ponadto zostanie wprowadzony limit emisji NOx.

 

Firma A.O. Smith i oznakowanie energetyczne

Firma A.O. Smith dąży do poprawy stanu środowiska. Dlatego wraz z różnymi stowarzyszeniami związanymi z naszym sektorem uważnie śledzimy wszystkie nowe regulacje i wytyczne Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich kilku lat włożono wiele pracy w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie Ecodesign. Uczestnictwo w tym procesie pozwoliło nam na zastosowanie zdobytej wiedzy bezpośrednio w wewnętrznym procesie doskonalenia. Dzięki temu wiele z naszych produktów jest już zgodnych z tym standardem i wydaje się osiągać wysokie wyniki w kategoriach oznakowań.

Oczywiście w naszym dziale badań i rozwoju wszystkie aktualne prace mające na celu poszerzenie oferty produktów są już zgodne z przyszłymi, zaostrzonymi wymaganiami dyrektywy w sprawie Ecodesign, na przykład z wytycznymi dotyczącymi emisji NOx.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać broszurę Ecodesign

Kliknij tutaj, aby pobrać broszurę karta produktu.

Kliknij tutaj, aby pobrać broszurę oznaczenia energetyczne.