Om welke productgroepen gaat het?

Lot 1 CV- en Combiketels

  • Producten tot 70 kW krijgen een label
  • Producten tussen 70 en 400 kW moeten volgens de Ecodesign richtlijn wel gemeten worden (deze informatie zal in de documentatie terug te vinden zijn), maar worden niet gelabeld.
  • Producten > 400 kW vallen buiten de Ecodesign richtlijn

Lot 2 Warmwatertoestellen

  • Producten tot 70kW en < 500 liter krijgen een label
  • Producten tussen 70 en 400 kW en 500 – 2000 liter moeten volgens de Ecodesign richtlijn wel gemeten worden (deze informatie zal in de documentatie terug te vinden zijn), maar worden niet gelabeld.
  • Producten > 400 kW en > 2000 liter vallen buiten de Ecodesign richtlijn

Wat is reeds gebeurd?

Sinds 26 september 2015 zijn de producten in deze productgroepen voorzien van energielabeling volgens de vastgestelde meetmethoden.
Sinds 26 september 2017 zijn de rendementseisen bij de labels aangescherpt.
Vanaf 26 september 2018 worden nogmaals de rendementseisen aangescherpt. Vanaf die datum zal er ook een NOx-limiet gelden van 56 mg/kWh.

A.O. Smith zet zich in voor een beter milieu

Als bedrijf moeten we bijdragen aan een beter milieu. We volgen de Europese wetgeving en richtlijnen op de voet en vertalen onze kennis naar ons interne verbeterproces. We lopen met de meeste producten ver vooruit op de Ecodesign richtlijnen. Natuurlijk houdt het hier niet op. Onze afdeling Engineering blijft bij het ontwikkelen van nieuwe producten steeds bezig met milieuvriendelijkere technieken.

Lees meer en download de folder.

Klik hier voor Productkaarten en Energielabels.