Veldhoven – pierwszy zakład w Europie, który otrzymał nagrodę bezpieczeństwa A.O. Smith

Veldhoven, Holandia—Zakład produkcji kotłów wodnych w Veldhoven (Holandia) zapisał się dziś w historii jako pierwszy europejski zakład spółki, który otrzymał Nagrodę Bezpieczeństwa im. prezesa L.B. Smitha.

Nagroda Bezpieczeństwa im. prezesa L.B. Smitha jest przyznawana zakładowi, który w okresie jednego roku zanotował największą poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także realizuje ogólnozakładowy kompleksowy program bezpieczeństwa mający na celu zapobieganie wypadkom.  W tym roku oceniono łącznie 15 zakładów A.O. Smith na całym świecie, które kandydowały do tej nagrody.

– Dziś po raz pierwszy w blisko 60-letniej historii Nagrody Bezpieczeństwa im. prezesa L.B. Smitha przyznajemy wyróżnienie dla zakładu z Europy – oświadczył Ajita G. Rajendra, prezes i dyrektor generalny spółki A.O. Smith, na specjalnej uroczystości, w której uczestniczyło 75 pracowników Veldhoven.  – Biorąc pod uwagę, jak niełatwo jest zdobyć taką nagrodę i jak wysoki jest poziom konkursu, możecie być naprawdę bardzo dumni z tego osiągnięcia.

Każdy zakład spółki kandydujący do Nagrody Bezpieczeństwa im. prezesa L.B. Smitha jest oceniany na podstawie trzech kategorii statystycznych:

  • Wskaźnik częstości wypadków powodujących stratę dni roboczych – To kryterium dotyczy najpoważniejszych urazów lub zachorowań związanych z pracą, które powodują utratę co najmniej jednego dnia roboczego.  Veldhoven zajął ex aequo drugie miejsce w tej kategorii;
  • Wskaźnik częstości wypadków podlegających zgłoszeniu — Wypadki podlegające zgłoszeniu oznaczają poważne urazy lub zachorowania związane z pracą, które wymagają szerszej pomocy lekarskiej niż pierwsza pomoc zgodnie z określeniem amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration – OSHA).  W tej kategorii Veldhoven zajął ogółem drugie miejsce;
  • Wskaźnik częstości straconych dni roboczych –W tej kategorii brana jest pod uwagę łączna liczba straconych dni roboczych oraz stopień ciężkości wypadków. W tej kategorii Veldhoven zajął czwarte miejsce.

W 2011 r. Veldhoven uruchomił kompleksowy program bezpieczeństwa oparty na zasadzie ciągłego usprawniania. Zdaniem Wiljana Thielena, dyrektora produkcji i transportu materiałów, strategia ciągłego usprawniania okazała się skuteczna w przypadku Veldhoven, gdyż sprzyja ona współpracy i komunikacji między poszczególnymi wydziałami zakładu.

– Najistotniejsza przyczyna naszego sukcesu polega na tym, że w programie uczestniczą różne wydziały – zauważył Thielen. – Ułatwia to koordynację, gdyż ciągłe usprawnianie dotyczy wszystkich wydziałów i wszystkich pracowników.

– Realizację programu bezpieczeństwa rozpoczęliśmy od wdrożenia koncepcji 5S, zgodnie z którą decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ma czyste środowisko – kontynuuje Thielen. Następnym etapem była poprawa świadomości pracowników poprzez ujednolicenie i rejestrowanie procesów i działań.

Thielen podjął starania w celu aktualizacji instrukcji roboczych, z których korzystali pracownicy zakładu, włącznie z instrukcjami bezpieczeństwa dla każdego elementu wyposażenia w zakładzie. Po zaktualizowaniu tych instrukcji przeprowadzono szkolenia dla wszystkich pracowników. Każda osoba musiała potwierdzić, że zapoznała się z wymaganiami dotyczącymi procesów i bezpieczeństwa, jakie obowiązują dla wyposażenia w jej obszarze roboczym.

Gdy ten etap został zakończony, a kierownictwo zakładu uznało, że pracownicy znają obowiązujące zasady postępowania, przyszedł czas na kolejny etap:  zachęcenie pracowników do wyszukiwania i zgłaszania możliwości dalszych usprawnień.

– Obecnie pracownicy mogą bez problemu zgłaszać możliwe usprawnienia na przeznaczonych specjalnie do tego celu wzorach dokumentów, zadawać pytania na spotkaniach roboczych, a także kontaktować się z pracownikiem znającym dobrze dany proces lub wyposażenie – zauważył Thielen.

Kierownictwo zakładu powołało również komisję, na czele której stanął kontroler zakładowych prac technicznych Michaël van der Donk oraz menedżer ds. zasobów ludzkich Paul Teeuwen. We współpracy z profesjonalnymi partnerami komisja ta śledzi na bieżąco rozporządzenia państwowe pod kątem nowych zasad lub standardów mających potencjalny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy i szuka innych możliwych sposobów na usprawnienie bezpieczeństwa.

W wyniku programu bezpieczeństwa zmodyfikowano wiele procesów, włącznie ze   stosowaniem bezpiecznych zaślepek przy próbach szczelności, usprawnieniem elementów transportowych dla linii produkcyjnych przemysłowych podgrzewaczy wody, usprawnieniem stanowiska pakowania, układem ssącym na wyposażeniu do wtryskiwania pianki izolacyjnej, oznakowaniem dróg w całym zakładzie oraz zabezpieczeniami regałów magazynowych.

– Taka jest istota naszego programu bezpieczeństwa:  wszyscy pracownicy mają świadomość zagrożeń, są wspierani przez profesjonalnych partnerów, stale szukają możliwości usprawnień i starają się wcielać je w życie – zauważył Ton van der Hamsvoort, dyrektor zarządzający zakładu Veldhoven.

Nagroda Bezpieczeństwa im. prezesa L.B. Smitha stanowi najwyższe wyróżnienie w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz jest najdłużej funkcjonującym programem uznawania zasług pracowników w historii firmy.  Jej patronem jest nieżyjący już Lloyd B. Smith, prawnuk założyciela spółki A.O. Smith, były prezes i dyrektor generalny spółki.

„Ted” Smith, który kładł duży nacisk na istotną rolę bezpieczeństwa w miejscu pracy, stworzył w 1954 r. nagrodę będącą uznaniem zasług każdego pracownika w zapewnianiu bezpieczeństwa w zakładach spółki.  W tym czasie wskaźnik wypadków w spółce A.O. Smith był najniższy w całej jej historii, jednak Smith chciał jeszcze mocniej podkreślić znaczenie bezpieczeństwa i uświadomić je wszystkim pracownikom.  Ustanowiona nagroda przyznawana jest zakładowi, który zanotował największą poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa w ciągu roku.  Oprócz tego przy dokonywaniu wyboru kierownictwo A.O. Smith ocenia ogólny zakres i skuteczność zakładowego programu bezpieczeństwa.

Zakład Veldhoven o powierzchni 9750 m. kw. produkuje domowe i przemysłowe podgrzewacze wody, kotły, zbiorniki zasobnikowe i zbiorniki pośrednie na rynki Europy i Bliskiego Wschodu.

Spółka A.O. Smith jest jednym z czołowych światowych producentów domowych i przemysłowych kotłów i urządzeń do podgrzewania wody, oferującym pełen asortyment włącznie z czołowymi markami w Ameryce Północnej i Chinach, a także produkty do uzdatniania wody przeznaczone do gospodarstw domowych i zakładów przemysłu lekkiego. A.O. Smith ma siedzibę główną w Milwaukee (stan Wisconsin) i zatrudnia około 10 900 pracowników w zakładach na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Indii, Chin, Holandii, Wielkiej Brytanii i Turcji.

Share this article