Zmiany w zakresie etykiet energetycznych

Dnia 26 września 2017 r. weszły w życie kolejne rozporządzenia w sprawie ekoprojektu LOT 2. W związku z tym z tą datą wszystkie etykiety energetyczne naszych produktów zostały zaktualizowane zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie etykietowania energetycznego.
Najważniejsza zmiana dotyczy skali efektywności energetycznej. Na etykietach pośrednich i bezpośrednich podgrzewaczy wody oraz zasobników ciepłej wody użytkowej dodano klasę A+. Ponadto zmieniono oznaczenie roku z 2015 na 2017.

Klasa efektywności energetycznej bezpośrednich podgrzewaczy wody nie uległa zmianie. Zmieniła się natomiast klasa efektywności energetycznej pośrednich podgrzewaczy wody oraz zasobników ciepłej wody użytkowej. Nie wynika to jednak ze zmian etykiety, ale jest kolejnym krokiem wdrażania rozporządzeń w sprawie ekoprojektu. Wszystkie pośrednie podgrzewacze wody mają teraz klasę energetyczną C.

W celu zapewnienia zgodności z maksymalnymi normami w zakresie zapobiegania utracie ciepła firma A.O. Smith zmodyfikowała płaszcze izolacyjne podgrzewaczy wody, co wpłynęło na ich wymiary. Mimo że nie wszystkie podgrzewacze wody musiały sprostać wymogom dyrektywy w sprawie ekoprojektu, zmodyfikowaliśmy w ten sposób wszystkie płaszcze.

Szczegółowe informacje na temat wymiarów poszczególnych zasobników wody można znaleźć w naszych kartach danych technicznych.

Share this article