Goedkoper

Een condenserende HR-boiler is goedkoper vanwege de veel lagere verbruikskosten. Wij hebben onderstaand rekenvoorbeeld gemaakt waarbij zelfs ruim € 800,- per jaar wordt bespaard doordat er simpelweg veel minder gas nodig is voor dezelfde warmwater productie. De gemiddelde terugverdientijd van een condenserende boiler is dan ook zeer kort.

Milieubewust

Het realiseren van maximale energiebesparingen vinden we belangrijk bij het ontwerpen van (sanitaire) warmwaterinstallaties. Een condenserende boiler haalt het hoogste rendement door een optimale verbranding van de gebruikte energie, maar ook door het onttrekken van de laatste restwarmte uit de rookgassen. Een rendement van 109% is heel gebruikelijk. Door deze optimale verbranding is de NOx emissie veel lager dan de richtlijnen in de nieuwe ErP die sinds 26 september j.l. van kracht is. Tot wel 50% lager!

Een condenserende boiler verdient u dus zo terug!

Renewables
Wilt u qua milieu en energiebesparing nog verder gaan? Dan kunt u ook kiezen voor een condenserende zonneboiler. Door gebruik te maken van een duurzame energiebron, de zonnewarmte, in combinatie met hoogrendementtechniek, wordt het gasverbruik tot een minimum beperkt. Daarmee is de installatie uiterst energiezuinig. Lees meer.

Door te kiezen voor een condenserende boiler:

 • bespaart u aanzienlijk op verbruikskosten; zeer korte terugverdienperiode van uw investering
 • beschikt u over een zeer milieubewuste warmwateroplossing
 • voldoet uw installatie aan de eisen van de ErP 2018 regelgeving

Een condenserende boiler levert niet alleen veel energiebesparing op, maar genereert dus ook forse kostenbesparingen.

De tabel hieronder geeft een indicatie van de mogelijke terugverdientijden. Dit is de periode die nodig is om de investering in een condenserend toestel t.o.v. een atmosferisch toestel terug te verdienen. Vanaf dit ‘break-even point’ bespaart u dus continu t.o.v. de oude situatie.

Terugverdienscenario: Vervanging ADM door BFC Cyclone

Uitgangspunten

 • 2 pieken per dag van 38ºC gedurende 365 dagen
 • Piektijd varierend tussen 30 en 180 minuten
 • Setpoint van 70ºC
 • Max. setpoint condenserend alternatief ≥ max. setpoint atmosferisch toestel
 • 10% ondercapaciteit t.o.v. het atmosferisch toestel is toegestaan

Bepaling condenserend alternatief ADM 80

 • Tapcapaciteit ADM 80 bij een piek van 60 minuten is 2400 liter
 • Ondergrens voor tapcapaciteit condenserend toestel is 2400 liter -10% = 2160 liter
 • Het goedkoopste condenserende toestel dat minimaal deze tapcapaciteit in 60 minuten heeft is een BFC 60 met 2260 liter

Terugverdientijd

 • De prijs van een BFC 60 ligt 21% hoger dan van een ADM 80.
 • De kosten van het RGA-materiaal en de installatiekosten zijn hoger, waardoor de totale investering in een BFC Cyclone 33% hoger uitkomt dan een ADM 80.
 • Bij twee pieken van 60 min. per dag is het toegepaste verbruik 4800 liter van 38ºC. Dit komt neer op 204 GJ per jaar.
 • Op basis van het rendement van 84% en het stilstandsverlies verbruikt een ADM 80 bij het genoemde energieverbruik 9228 m3/jaar.
 • Een BFC 60 heeft daarentegen een rendement van 106% en een vele malen lager stilstandsverlies.
 • Hierdoor verbruikt dit toestel voor dezelfde tapwaterhoeveelheid slechts 6678 m3/jaar.
 • De gasbesparing is dus 2550 m3/jaar. Dit komt neer op een besparing van € 806/jaar (op basis van de gemiddelde industriële gasprijs volgens Eurostat in Nederland van € 0,316/m3).
 • De BFC 60 heeft een terugverdientijd van 2,8 jaar.

Deze berekening is gebaseerd op industrieel (dus relatief laag) tarief. Bij een hoger gastarief is een vervanging door een condenserend alternatief dus nog veel aantrekkelijker!

Bespaar ook energie!

Elke situatie is uniek. Om uw specifieke situatie vast te stellen en de optimale oplossing te bieden tegen de beste investering raden we aan om even contact met ons op te nemen voor een gericht advies. We helpen u graag energie besparen!