Goedkoper

Van atmosferisch naar hoog rendement

Een hoogrendement boiler is goedkoper vanwege de veel lagere verbruikskosten. Wij hebben onderstaand rekenvoorbeeld gemaakt waarbij zelfs ruim € 800,- per jaar wordt bespaard doordat er simpelweg veel minder gas nodig is voor dezelfde warmwater productie. De gemiddelde terugverdientijd van een hoogrendement boiler is dan ook zeer kort. Als we geen rekening houden met de Energie-investeringsaftrek (EIA), varieert het van 1,6 tot 3,9 jaar. Mét EIA zelfs 0 tot 2,1 jaar!

Milieubewust

Het realiseren van maximale energiebesparingen vinden we belangrijk bij het ontwerpen van (sanitaire) warmwaterinstallaties. Een condenserende hoogrendement boiler haalt het hoogste rendement door een optimale verbranding van de gebruikte energie, maar ook door het onttrekken van de laatste restwarmte uit de rookgassen. Een rendement van 109% is bij onze producten heel gebruikelijk. Door deze optimale verbranding is de NOx emissie veel lager dan de ErP richtlijnen vereisen.

Een hoogrendement boiler verdien je dus zo terug!

Zonneboilers

Wil je op het gebied van milieu en energiebesparing nog verder gaan? Dan kun je ook kiezen voor een condenserende zonneboiler. Door gebruik te maken van een duurzame energiebron, de zonnewarmte, in combinatie met hoogrendementtechniek, wordt het gasverbruik tot een minimum beperkt. Daarmee is de installatie uiterst energiezuinig. Lees meer…

Rekenvoorbeeld

De tabel hieronder geeft een indicatie van de mogelijke terugverdientijd van een hoogrendement boiler. Dit is de periode die nodig is om de investering in een hoogrendement toestel ten opzicht van een atmosferisch toestel terug te verdienen. Vanaf dit ‘break-even point’ bespaar je continu ten opzichte van de oude situatie.

Terugverdientijd

Terugverdienscenario | Vervanging ADM door BFC Cyclone

Uitgangspunten:

 • 2 pieken per dag van 38ºC gedurende 365 dagen
 • Piektijd variërend tussen 30 en 180 minuten
 • Setpoint van 70ºC
 • Max. setpoint hoogrendement alternatief ≥ max. setpoint atmosferisch toestel
 • 10% ondercapaciteit t.o.v. het atmosferisch toestel is toegestaan

Bepaling condenserend alternatief ADM 80:

 • Tapcapaciteit ADM 80 bij een piek van 60 minuten is 2400 liter
 • Ondergrens voor tapcapaciteit hoogrendement toestel is 2400 liter -10% = 2160 liter
 • Het goedkoopste hoogrendement toestel dat minimaal deze tapcapaciteit in 60 minuten heeft, is een BFC 60 met 2260 liter
terugverdientijd

Terugverdientijd:

 • De prijs van een BFC 60 ligt 21% hoger dan van een ADM 80.
 • De kosten van het rookgasafvoermateriaal en de installatiekosten zijn hoger, waardoor de totale investering in een BFC Cyclone 33% hoger uitkomt dan in een ADM 80.
 • Bij twee pieken van 60 minuten per dag is het toegepaste verbruik 4800 liter van 38ºC. Dit komt neer op 204 GJ per jaar.
 • Op basis van het rendement van 84% en het stilstandsverlies verbruikt een ADM 80 bij het genoemde energieverbruik 9228 m3 gas per jaar.
 • Een BFC 60 heeft daarentegen een rendement van 106% en een veel lager stilstandsverlies.
 • Hierdoor verbruikt dit toestel voor dezelfde tapwaterhoeveelheid slechts 6678 m3 gas per jaar.
 • De gasbesparing is dus 2550 m3 per jaar. Dit komt neer op een besparing van € 806 per jaar (op basis van de gemiddelde industriële gasprijs volgens Eurostat in Nederland van € 0,316/m3).
 • De BFC 60 in dit voorbeeld heeft een terugverdientijd van slechts 2,8 jaar.

Deze berekening is gebaseerd op industrieel (dus relatief laag) tarief. Bij een hoger gastarief is een vervanging door een hoog rendement alternatief nog veel aantrekkelijker.

Bespaar ook energie

Elke situatie is uniek. Om jouw specifieke situatie vast te stellen en de optimale oplossing te bieden tegen de beste investering raden we je aan om contact op te nemen met onze Sales Engineers voor een gericht advies.

Hoog rendement boilers

Naast de BFC Cyclone hebben we nog diverse andere HR boilers in het assortiment. Bekijk de volledige hoog rendement range