Een condenserende HR-boiler verdien je zo terug!

Gezien de enorme meerwaarde van condenserende toestellen adviseert A.O. Smith om een atmosferische boiler altijd te vervangen door een condenserend alternatief. Het realiseren van maximale energiebesparingen is essentieel bij het ontwerpen van sanitaire warmwaterinstallaties.

De condenserende (zonne)boilers van A.O. Smith zijn energiezuinig en hebben een gunstig effect op de EPC-berekening bij het ontwerp van het gebouw en de bijhorende installatiekeuze. Onze condenserende systemen voldoen aan de hoogste eisen van Ecodesign (ErP-regelgeving september 2018) en behalen de hoogst mogelijke energielabels.

Aan de hand van enkele voorbeeldberekeningen en een grafische weergave is hieronder te zien hoe ontzettend kort de periode is waarin jouw investering volledig terugverdiend wordt.

 

Door te kiezen voor een condenserende boiler:

 • Bespaar je aanzienlijk op verbruikskosten; zeer korte terugverdienperiode van uw investering
 • Beschik je over een zeer milieubewuste warmwateroplossing
 • Voldoet jouw installatie aan de eisen van de ErP 2018 regelgeving

Een condenserende boiler levert niet alleen veel energiebesparing op, maar genereert dus ook forse kostenbesparingen.

De tabel hieronder geeft een indicatie van de mogelijke terugverdientijden. Dit is de periode die nodig is om de investering in een condenserend toestel t.o.v. een atmosferisch toestel terug te verdienen. Vanaf dit ‘break-even point’ bespaar je dus continu t.o.v. de oude situatie.

Terugverdienscenario: Vervanging ADM door BFC Cyclone

Uitgangspunten

 • 2 pieken per dag van 38ºC gedurende 365 dagen
 • Piektijd variërend tussen 30 en 180 minuten
 • Setpoint van 70ºC
 • Max. setpoint condenserend alternatief ≥ max. setpoint atmosferisch toestel
 • 10% ondercapaciteit t.o.v. het atmosferisch toestel is toegestaan

Bepaling condenserend alternatief ADM 80

 • Tapcapaciteit ADM 80 bij een piek van 60 minuten is 2400 liter
 • Ondergrens voor tapcapaciteit condenserend toestel is 2400 liter -10% = 2160 liter
 • Het goedkoopste condenserende toestel dat minimaal deze tapcapaciteit in 60 minuten heeft is een BFC 60 met 2260 liter

 

Terugverdientijd

 • De prijs van een BFC 60 ligt 21% hoger dan van een ADM 80.
 • De kosten van het RGA-materiaal en de installatiekosten zijn hoger, waardoor de totale investering in een BFC Cyclone 33% hoger uitkomt dan in een ADM 80.
 • Bij twee pieken van 60 min. per dag is het toegepaste verbruik 4800 liter van 38ºC. Dit komt neer op 204 GJ per jaar.
 • Op basis van het rendement van 84% en het stilstandsverlies verbruikt een ADM 80 bij het genoemde energieverbruik 9228 m3/jaar.
 • Een BFC 60 heeft daarentegen een rendement van 106% en een vele malen lager stilstandsverlies.
 • Hierdoor verbruikt dit toestel voor dezelfde tapwaterhoeveelheid slechts 6678 m3/jaar.
 • De gasbesparing is dus 2550 m3/jaar. Dit komt neer op een besparing van € 806/jaar (op basis van de gemiddelde industriële gasprijs volgens Eurostat in Nederland van € 0,316/m3).
 • De BFC 60 heeft een terugverdientijd van slechts 2,8 jaar.

Deze berekening is gebaseerd op industrieel (dus relatief laag) tarief. Bij een hoger gastarief is een vervanging door een condenserend alternatief dus nog veel aantrekkelijker!

Bespaar ook energie!

Elke situatie is uniek. Om jouw specifieke situatie vast te stellen en de optimale oplossing te bieden tegen de beste investering raden we aan om even contact met ons op te nemen voor een gericht advies. We helpen je graag energie besparen!

De condenserende boilers van A.O. Smith

Bekijk de volledige condenserende range van A.O. Smith hier.