Garantievoorwaarden

Voor garantieafspraken kan je contact opnemen met je leverancier. De originele typeplaat en installatiedocumenten dienen beschikbaar te zijn. A.O. Smith behoudt het recht voor defecte warmwatertoestellen en/of onderdelen te inspecteren (ter plaatse, in het magazijn van de leverancier of fabriek in Veldhoven) ten behoeve van de research en verbetering van onze producten.

Garantiecategorie I

Productseries EES, EQ, EQL NGT, PGCS, TWI 35-130 + 45-190, TWI 35-200 + 45+200
Download garantievoorwaarden | Categorie I

Garantiecategorie II

Productseries ADM, ADMR, AH, AHD, BFC, BFM, BT, BTT, BTI, BTL, COF, EQ, IT, ITS, SGE, SGS, ST
Download garantievoorwaarden | Categorie II

Garantiecategorie III

Productserie EQB, EQBL
Download garantievoorwaarden | Categorie III

Garantiecategorie IV

Productserie Zonnecollectoren
Download garantievoorwaarden | Categorie IV

Garantiecategorie V

Productseries Pompstations, Smart Display, PHE (platenwarmtewisselaar)
Download garantievoorwaarden | Categorie V

Garantiecategorie VI

Productseries Innovo, ICW, DRE, DRE Plus, Enevator Store
Download garantievoorwaarden | Categorie VI

Productdatum van mijn toestel

Als je met onze afdeling support belt, zullen zij je bijna altijd vragen naar de product datum van je toestel. Het is dus handig als je deze vast bij de hand hebt.
Wil je weten wat de productiedatum van jouw toestel is?


Registreer je product

Registreer je product bij ons zodat we je optimaal kunnen assisteren bij het onderhoud of aanvullende producten.


Technical Ondersteuning

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de technische ondersteuning.