Maintenance work

Afhankelijk van het soort toestel ondernemen we verschillende activiteiten bij het onderhoud ervan.

Onderhoud Gasgestookte Installatie

Waterzijdig onderhoud

 • Het toestel aftappen
 • Het toestel ontkalken
 • Controleren van de anode(s) en deze indien nodig vervangen
 • Het vervangen van de losgekomen pakkingen

Gaszijdig onderhoud

 • Controle van de gasinstellingen
 • Controle van de ontsteking
 • Controle van de vlambewaking
 • Controle van de rookgasbeveiliging

Onderhoud Zonnesysteem Installatie

Bij een zonnesysteem voeren we een water- en gaszijdig onderhoud uit (zoals hierboven) en daarnaast controleren we het gehele zonnesysteem


Onderhoud Elektrische Installatie

Waterzijdig onderhoud

 • Het toestel aftappen
 • Het toestel ontkalken
 • controleren van anode(s)
 • Het vervangen van de losgekomen pakkingen
 • Controle functionaliteit inlaatcombinatie
 • Controle functionaliteit temperatuur- en drukbeveiligingen (indien van toepassing)
 • Het vullen van het toestel

Elektrisch onderhoud

 • Controle van de elektrische aansluiting
 • Meten van stromen en spanning
 • Controle van de elementen


Onderhoud Warmtepomp Installatie

Algemeen

 • Visuele inspectie van opstellingsruimte, of opstelplaats bij buitenunit, en eventuele randapparatuur
 • Controle van de waterdruk van het cv-verwarmingscircuit van de warmtepompinstallatie en indien nodig bijvullen
 • Controle van besturing en schakelkast
 • Visuele controle van compressoren en koudemiddelleidingen
 • Reinigen en controleren van de wisselaars en indien aanwezig corrosiebescherming
 • Controleren en reinigen van de ventilatoren
 • Controleren en indien nodig reinigen van condenswaterafvoeren in de warmtepomp
 • Temperaturen en drukken koudemiddelcircuit condensor- en verdamperzijde controleren
 • Debiet over condensor en bron (bij water/water warmtepompen)
 • Waterfilters / vuilafscheiders reinigen
 • Controleren vorstbeveiliging en/of glycolgehalte

Waterzijdig onderhoud

 • Controleren van voorraadvaten
 • Controleren van de aanwezige anodes
 • Overstortventiel, T&P controleren
 • Inspecteren van pompen en platenwisselaars

Onderhoud videos

Waterzijdig onderhoud

Gaszijdig Onderhoud


Veel gestelde vragen

Kijk bij veelgestelde vragen over onderhoud van technische vraag.


Download

Voor meer informatie kun je de folder Inbedrijfname & Waterzijdig onderhoud downloaden.


Productie datum van mijn toestel

Wil je weten wat de productiedatum van jouw toestel is?


Technische support

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de technische ondersteuning.