Wat zijn broeikasgassen

Broeikasgassen bestaan uit 3 atomen of meer: De bekendste is CO2 (koolstofdioxide), maar ook CH4 (methaan) en H2O (waterstofdamp) bijvoorbeeld. CH4 komt o.m. vrij bij het ontdooien van de toendra (permafrost). Door opwarming van de aarde, die rond de noordpool gemiddeld veel hoger ligt, ontdooit de permafrost. Hoeveel methaan er dan vrijkomt is erg onzeker, maar dat het ontdooien van de toendra het broeikaseffect versterkt is duidelijk. Reden te meer om de CO2 emissies zo snel mogelijk terug te dringen.

Share this article