Drie redenen om duurzaam te combineren met hoog rendement

Zo veel mogelijk organisaties die zo duurzaam mogelijk warm water maken. Dan moet een warmwatersysteem niet alleen duurzaam zijn, maar ook financieel haalbaar. Want hoe meer bedrijven gebruik maken van zonne-energie of warmtepomptechniek, hoe beter voor ons milieu. Waar mogelijk kiezen we voor 100% duurzaam. Als dat (nog) niet mogelijk is, combineren wij duurzaam met condenserende hoog rendement boilers.

1 | Financieel verantwoord

Bij het samenstellen van een warmwatersysteem streven we altijd naar een zo duurzaam mogelijk financieel verantwoord systeem. We kijken daarom naast duurzaamheid ook naar de investering en de terugverdientijd. Het ideaal is om alleen nog gebruik te maken van duurzame energiebronnen waarvan de energie gratis is (zon, lucht etc.). Maar, we moeten ook de aanschafwaarde van de warmtepomp of het zonneboilersysteem in ogenschouw nemen. In veel gevallen betekent de laatste 5 tot 10% van een volledig op zonne-energie of warmtepomptechniek gebaseerde warmwateropstelling een onevenredig hoge financiële investering. En daarmee prijst deze optie zich soms letterlijk uit de markt. Tijdens de huidige energietransitie zorgt een hybride systeem voor een heel grote stap voorwaarts richting 100% duurzaam.

2 | Zekerheid van een hoge temperatuur

Een warmtepomp kan tegenwoordig hoge temperaturen bereiken (onze Aqua Booster kan tot 78°C) en bij uitsluitend solar zijn temperaturen van 80°C haalbaar. Of deze temperaturen behaald kunnen worden is echter afhankelijk van de beschikbare duurzame energie op dat moment, m.a.w. de weersomstandigheden zijn van invloed op de prestaties van het systeem.

Veel organisaties hebben dagelijks water nodig van 80°C voor hun industriële processen of voor de reiniging in agrarische bedrijven of in de gezondheidszorg. Ook voor ons comfort willen we te allen tijde de beschikking hebben over warm water. Dat betekent dat ons warmwatersysteem op ieder moment hoge temperaturen moet kunnen behalen. Een combinatie van duurzame technieken met hoog rendement garandeert dat de benodigde temperatuur op ieder moment beschikbaar is.

3 | Efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte

Om aan de warmwatervraag op piekmomenten te kunnen voldoen moet je korte opwarmtijden kunnen realiseren. Dat betekent een grote hoeveelheid collectoren op het dak (solar) of een relatief grote technische ruimte voor de warmtepompen. Ruimte en plaatsgebrek zijn daardoor ook nog wel eens de reden dat een 100% duurzaam systeem (nog) niet lukt.

Duurzame hybride warmwateroplossing

In veel gevallen is op dit moment de technologie nog niet voldoende ontwikkeld om een warmwaterinstallatie helemaal te voeden met duurzame energie. Hybride systeemoplossingen, waarbij de energie deels wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals zonnewarmte en warmtepomptechniek en voor een deel door fossiele brandstoffen, zijn de uitkomst.

Duurzaam & condenserend

We combineren duurzame energie met condenserende (HR) techniek. Een condenserende boiler haalt het hoogste rendement door een optimale verbranding van het gas, maar ook door het onttrekken van de laatste restwarmte uit de rookgassen. Een rendement van 109% is heel gebruikelijk bij deze A.O. Smith producten.

Voordelen van een hybride warmwateroplossing:

  • Maximaal gebruik van duurzame energie
  • Hoge temperaturen
  • Beperkte technische ruimte en dakoppervlakte nodig

Share this article