Door alle energie duurzaam op te wekken kunnen we CO2 neutraal worden, maar wat zijn de mogelijkheden om CO2 negatief te worden?

In de eerste plaats moeten we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen stoppen. CO2 neutraal dus. In de tweede plaats moeten we ons bezig gaan houden met mogelijkheden om CO2 uit de atmosfeer te halen. We moeten nu al gaan onderzoeken welke technieken we nodig hebben voor dit proces.

  1. Op dit moment zijn er een aantal mogelijkheden in kaart gebracht:Het mineraal Olivijn kan CO2 uit de lucht halen. Dat mineraal moet dan worden vermalen en over grote oppervlakten verspreid om CO2 op te nemen.
  2. Biomassa. Door evenveel biomassa te produceren als te gebruiken, is de energieopwekking door biomassa CO2 neutraal. Indien de energiecentrale zodanig wordt ontworpen dat de CO2 die vrijkomt bij het proces ondergronds kan worden opgeslagen, dan is het proces van energie opwekken met biomassa CO2 negatief. Voor wat betreft de CO2 in de lucht dan, want in plaats daarvan slaan we het ondergronds op. Dat is wel controversieel.
  3. Planten van bossen. Dit is veruit de makkelijkste manier en het levert de minste weerstand op. Het levert zelfs extra voordelen op voor de biodiversiteit. Maar, voor het opruimen van alle CO2 hebben we veel te weinig land, zeker als je de bevolkingsgroei en de groei van de consumptie in aanmerking neemt.

Eén van deze technieken zal niet genoeg zijn om het mondiale CO2 probleem aan te pakken. Waarschijnlijk zullen er meerdere technieken naast elkaar ingezet moeten worden om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft. Dat betekent op dit moment vooral dat bovenstaande technieken verder onderzocht moeten worden en dat er op grote schaal ervaring mee moet worden opgedaan. Los daarvan zullen we ook andere opties om CO2 uit de atmosfeer te halen, moeten gaan zoeken.

Het is belangrijk dat er op korte termijn een stap extra wordt gezet. Niet alleen de doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn, maar nog een doelstelling erbij: CO2 negatief in 2060? Door die doelstelling te formuleren kan er een impuls gegeven worden aan grootschalige pilotprojecten om CO2 uit de atmosfeer te halen en daarmee de leefbaarheid van onze planeet voor ons nageslacht veilig te stellen.