Direct verwarmen is efficiënter dan indirect verwarmen


Als we bij verwarming en het bereiden van warm tapwater praten over een indirect systeem, dan hebben we het over een installatie waarin een vat voor warm water aangesloten wordt op de verwarmingsinstallatie om zo warm water te bereiden. Je kunt dat vergelijken met het verwarmen van water in een pannetje met water (au bain-marie).

Een dergelijke installatie is heel geschikt voor ruimteverwarming, maar zeer inefficiënt voor het maken van warm tapwater (sanitair). Want omdat je het water niet rechtstreeks verwarmt, gaat er heel veel energie verloren en dat heeft direct invloed op het rendement van een warmwaterinstallatie.

Indirect systeem met platenwisselaar

A + A = geen A

Als je een CV ketel hebt met label A en je sluit daarop een indirect vat aan, betekent dat niet dat je een label A warmwaterinstallatie hebt. Hoe zit dat?

Bij warm tapwater wil je temperaturen bereiken van minimaal 60°C. Bij een direct gestookt condenserend warmwatertoestel worden de rookgassen die vrijkomen bij het verwarmingsproces, door een zone geleid die onder 57°C ligt waardoor condensatie optreedt. Zo een condenserend warmwatertoestel noemen we ook wel een hoog rendement (HR) toestel. Door ook nog de laatste warmte uit de rookgassen te benutten in het verwarmen wordt er zeer efficient omgegaan met de brandstof en daardoor krijgt een condenserend toestel een A label. Een dergelijk toestel krijgt dit label specifiek voor zijn warm tapwater prestaties en niet vanwege ruimteverwarming.

Een CV ketel wordt getest en gelabeld op basis van zijn verwarmingsprestaties en energie efficiëntie op het gebied van ruimteverwarming.
Op het moment dat je een CV ketel inzet voor water verwarming komt daar geen condensatie aan te pas. Want, zodra je warm tapwater gaat bereiden met een CV ketel wil je temperaturen van boven de 60°C in je vat bereiken. Je moet dan met een hoge aanvoer temperatuur de warmtewisselaar in. Echter, op dat moment is de retourtemperatuur naar de CV ketel het merendeel van de opwarmtijd boven de 57°C. Als gevolg daarvan zal de CV ketel niet condenseren. Een CV ketel met energie label A kan dus nooit op hoog rendement (A-label) warm water produceren.

Wanneer is indirect verwarmen wel een goede oplossing?

  • Een voorraadvat voor extra opslagcapaciteit in combinatie met een direct gestookt toestel of met een zonnesysteem waarbij het voorraadvat nog meer water kan opslaan dat door de zon verwarmd is.
  • Een indirect vat voor verwarming van water door bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnecollectoren waarbij deze warmte direct via de wisselaar aan het water afgegeven wordt
  • Platenwisselaar met een voorraadvat voor verwarming van water door bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnecollectoren

Wist je dat?

De HR CV ketel die je thuis hebt hangen ook een indirect systeem is? Dat betekent dus dat het toestel heel goed presteert waar het draait om verwarming, maar de prestaties op het gebied van de warmwaterbereiding zijn vaak heel anders.

Project: Verduurzamen met een direct systeem

Een hotel wilde het boilersysteem verduurzamen. We vervingen het indirecte systeem door een direct systeem. Daarmee wordt veel energie bespaard en het sluit perfect aan op de grote warm tapwatervraag op piekmomenten en een gelijkmatige vraag gedurende de dag op het gebied van ruimteverwarming.