Elektriciteit zorgt voor meer CO2 emissies dan gas


Door het wereldwijde klimaatprobleem los te koppelen van ons probleem in Groningen wordt de zoektocht naar een oplossing om de uitstoot van CO2 te reduceren een stuk transparanter. We vinden aardgas nu niet meer per definitie slechter dan elektriciteit, want elektriciteit kan weliswaar volledig groen worden opgewekt, maar dat is in de meeste gevallen nog niet zo.

Onderzoek van de TU Delft (‘hoe duurzaam is elektrisch verwarmen’, TU Delft december 2018) toont aan dat overschakelen op elektriciteit resulteerde in een verdubbeling van de CO2 emissies.

Gewenste CO2 reductie

Als we dan kijken naar de kosten die gepaard gaan met het aardgasvrij maken van woningen (gemiddeld € 40.000,- per woning), is het de vraag of we met dat middel de gewenste CO2 reductie bereiken in 2030 (-55% t.o.v. 1990) en 2050 (-95% t.o.v. 1990).

Nieuwbouwprojecten versus renovatie

Gasloos wordt nog steeds onderzocht en is voor nieuwbouwprojecten zeer geschikt. Voor renovatie lijkt de ‘trias energetica’ (TU Delft, 1979) voorlopig nog een beter alternatief om de klimaatdoelstellingen te realiseren:

  • Beperk de energievraag door goede isolatie;
  • Gebruik zo veel mogelijk duurzame energie;
  • Gebruik fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk.

Wat is de ‘roadmap’ richting klimaatneutraal in 2050?

Voor zowel nieuwbouw als renovatie verwachten wij dat we de komende jaren steeds verder opschuiven naar duurzamere manieren van verwarmen. Door zonnesystemen, warmtepompen en elektrisch (met PV panelen) te combineren met gasgestookt indien nodig. Dat doen we vooral door slimme oplossingen te ontwerpen door combinaties te maken van alle op dit moment beschikbare technieken. Daarmee kunnen we in iedere situatie de beste oplossing aanbieden op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en comfort.

Dit doen we nu al, maar 30 jaar (tot 2050) is best lang en we verwachten dat er in die tijd nog meer zal verschuiven in het energievraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden met restwarmte, meer elektriciteit uit duurzame bronnen en waterstof verrijkt gas. Dit zijn zaken die we op dit moment onderzoeken en zeer nauwgezet volgen. Zodat we snel schakelen op deze ontwikkelingen en blijvend de best passende oplossingen kunnen bieden.

Ook de overheid maakt stappen om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Zo heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op 6 april een ontwerpbesluit Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie naar de Tweede Kamer gestuurd. De bedoeling is dat dit besluit vanaf 1 juli 2021 in uitvoering komt. In het besluit wordt gesteld dat bij ingrijpende renovatie een verplichting komt voor toepassing van PV panelen of warmtepompen. Dit soort maatregelen gaan bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot.


Enevator warmtepomprange
energies solaire
Elektrische boilers
Hoog rendement