Routekaart Elektrificatie

Duurzame elektriciteit

Het is natuurlijk allereerst belangrijk dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Er zal dus nog veel meer geïnvesteerd moeten worden in bijvoorbeeld extra windenergie van zee. Dat is nodig want in 2050 is de verwachting dat de industrie 3 tot 4 keer zoveel behoefte heeft aan elektriciteit. De industrie kiest al steeds meer voor (hybride) elektrische boilers en warmtepompen. Om de doelstellingen te behalen moet dat ook zeker al gebeuren in de periode tot 2030. Daarnaast moeten we in de komende 8 jaar gaan investeren in de innovaties die er na 2030 nodig zijn. 

Op 14 oktober 2021 werd de Routekaart Elektrificatie overhandigt aan de directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hoe ziet die routekaart er uit?

electification roadmap-topsectorenergie

De Routekaart Elektrificatie beschrijft 4 stappen:

1. Stel heldere beleidsdoelen en maak de instrumenten passend voor industriële elektrificatie.

 • De industrie zou tot 2030 minimaal 30 TWh moeten elektrificeren.
 • De huidige subsidies (SDE++) zouden meer ruimte moeten geven aan elektrificatie van de industrie.
 • Deze impuls moet in de komende 2 jaar uitgevoerd worden om doelstellingen voor 2030 te realiseren.

3. Versnel de opschaling van de transportinfrastructuur.

 • Tot 2030 moet met spoed aan meer transportcapaciteit voor elektriciteit en waterstofinfrastructuur worden gewerkt.
 • Uiterlijk in 2022 zijn beslissingen nodig over aanvullende grootschalige verzwaring van de elektriciteitsnetten en verdere versterking van de landelijke waterstofinfrastructuur.
 • De routekaart pleit voor kortere vergunningstrajecten en betere en veilige uitwisseling van data.

2. Ontwikkel opwek en flexibiliteit, in samenhang met de industriële vraag.

 • Ontwikkel in elk geval 10 GW extra aan wind op zee voor 2030.
 • Tref voorbereidingen voor 26 tot 46 GW extra in 2050.

4. Ontwikkel een programmatische aanpak van innovaties en kennisverspreiding.

 • Een programmatische aanpak van innovaties met een grotere inzet op elektrificatie
 • Organiseren van kennisuitwisseling tussen bedrijven
 • Opleiden van voldoende technisch gekwalificeerde mensen.
Share this article