Sportaccommodaties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2018 een subsidiebudget van 8 miljoen euro uitgetrokken om sportaccommodaties te verduurzamen.

Deze toestellen komen in aanmerking :

 • BFC Cyclone
 • Innovo
 • Instano
 • Twister
 • SGE
 • SGS
 • Zonnecollectorenset en bijhorende ST of IT

Subsidiehoogte:

De subsidie is een percentage van de investeringskosten (enkel materiaalkosten):

 • Sportstichting: 15% van de investering excl. Btw
 • Sportvereniging: 30% van de investering excl. Btw

Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, ontvangen zij een extra subsdie van € 500.

Subsidievoorwaarden:

 • Sportvereniging aangesloten bij NOC*NSF of sportstichting die sportaccommodatie aan vereniging aanbiedt
 • Aanvrager moet investeren in energiebesparende maatregelen en de energierekening betalen Minimum investeringsbedrag van € 3.000 /aanvraag aan materiaalkosten
 • Maximum subsidiebedrag van € 125.000/jaar per aanvrager
 • Per jaar mag er per maatregel éénmaal subsidie worden verleend aan de aanvrager. De aanvrager mag wel voor meerdere maatregelen verschillende aanvragen indienen, tot een maximum van € 125.000 per jaar.

Aanvraagprocedure:

 • De aanvraag gebeurt via mijn.rvo.nl. Hiervoor heb je eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen.

Meer informatie over de subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccomodaties vind je op de website van het RVO.

Bron: www.rvo.nl