Wat betekent ‘klaar voor 20% bijmenging waterstof’?

Op dit moment zijn er verschillende bedrijven bezig met het testen van ketels die draaien op 100% waterstof. Die testen laten zien dat het kan, maar in de nabije toekomst wordt er nog geen van deze producten op grote schaal verkocht.

In onze branche worden alle boilers en ketels getest op het gas waarmee ze gebruikt gaan worden. In Nederland is dat G25.3 (of G20). Om een boiler goedgekeurd te krijgen, worden ze ook getest op grensgassen. Eén van de grensgassen betreft een bijmenging van 23% waterstof in methaan. Sommige fabrikanten geven hun producten het predicaat ‘klaar voor 20% bijmenging waterstof’ op basis van deze kortstondige test.

Dat zou je doen vermoeden dat deze producten geschikt zijn voor een bijmenging van 20% waterstof, maar dit betreft slechts tests om de veiligheid van een toestel te garanderen. Het zegt nog niets over een langdurige werking van het toestel op basis van de 20% bijmenging van waterstof. Wij hebben onze toestellen uitvoeriger laten testen door KIWA.

Hydrogen ready producten:

Uit deze testen blijkt dat onze BFC, SGS, SGE en Innovo geschikt zijn voor een langdurige werking op basis van 20% bijmenging van waterstof.

Hydrogen ready products

Tot slot zijn er ook toestelfabrikanten die bezig zijn met het ontwikkelen van gastoestellen die te zijner tijd om te bouwen zijn van aardgastoestel naar 100% waterstofgastoestel. Ook die toestellen krijgen het predicaat ‘hydrogen ready’.

De term ‘hydrogen ready’ kent momenteel dus nog verschillende definities, wat mogelijk leidt tot onduidelijkheid. Op niveau van norm- en regelgeving wordt gewerkt om tot eenduidigheid te komen

Hydrogen ready

.

Share this article