Waterzijdig rendement

Het waterzijdig rendement van een warmwatertoestel wordt weergegeven in een percentage. Dit percentage geeft weer hoeveel energie er terugkomt in relatie tot de energie die er verbruikt wordt bij het verwarmen van water. In Nederland wordt dit percentage altijd weergegeven op onderwaarde. In het verleden heeft men vastgesteld dat het nooit mogelijk zou zijn alle energie die er in gaat, ook terug te krijgen. Daarom is een grens gesteld op een bepaalde waarde. Echter, met de huidige technieken hebben we dit ijkpunt overschreden. Hierdoor komt het voor dat het waterzijdig rendement hoger is dan 100%. Hierin geldt; hoe hoger het percentage, hoe efficiënter het toestel werkt.

Productlabeling

Ecodesign is een Europese richtlijn voor het milieuvriendelijk ontwerpen van producten. In dit proces moet de volledige levensloop van een product in ogenschouw worden genomen. Sinds 26 september 2015 is het verplicht om warmwaterbereiders te voorzien van een energielabel.

Download onze brochure over Productlabeling

EPC

De Energieprestatiecoëfficiënt is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. De EPC  wordt bepaald door berekeningen die zijn vastgelegd in NEN normen 2916 (utiliteitsbouw) en NEN 5128 (woningbouw). In Nederland geldt voor woningbouw sinds januari 2011 een eis van 0,6. Vanaf januari 2015 is deze eis aangescherpt tot 0,4.  De energieprestatie van een gebouw gaat over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting. Daarnaast wordt in de berekening van de coëfficiënt uitgegaan van een referentiejaar voor het buitenklimaat en een standaard gedrag. Als bij een product het opwekkingsrendement voor de EPC wordt aangegeven, wordt dit getal altijd uitgedrukt in een cijfer lager dan 1. Hoe dichter het cijfer de 1 benadert, des te gunstiger het effect op de Energieprestatiecoëfficiënt.

Zonnesystemen & condenserende producten

A.O. Smith heeft producten die zeer energie-efficiënt opereren; SGE, SGS, TWI en BFC. Bij die 4 producten varieert het waterzijdig rendement van 106% tot 109%. Het opwekkingsrendement voor de EPC-berekening varieert van 0,907 tot 0,966. Deze berekeningen zijn gebaseerd op het gaszijdige deel van de installatie. In geval van de zonneboilers is de zonnebijdrage niet meeberekend. De zonnesystemen en condenserende producten van A.O. Smith zijn dus met recht energiezuinig te noemen.