De energielabels geven een duidelijke en eenvoudige indicatie van de energie-efficiëntie en andere belangrijke kenmerken van producten. Het wordt daardoor makkelijker om te kiezen voor duurzamere producten. Het voordeel is een lagere energierekening en een beter milieu door vermindering van de emissies.

Het energielabel voor boilers

Naast informatie over het energieverbruik van het product, bevatten de labels op A.O. Smith producten ook specifieke gegevens over andere relevante gebruikskenmerken, zoals de geluidsemissie van het product en het maximale capaciteitsprofiel. Maar, wat zegt dat nou?

Vlag

Europese vlag op

Vlag van de EU
Het Verenigd Koninkrijk werkt aan een eigen variant van een energielabel

Capaciteitsprofiel

Capaciteitsprofiel

Symbool van het kraantje staat voor de grootte van het capaciteitsprofiel. Om een goed vergelijk te maken op het gebied van duurzaamheid moet je allereerst kijken of de producten die je met elkaar vergelijkt ook hetzelfde capaciteitsprofiel hebben. Anders vergelijk je appels met peren. Kijk maar naar de tabel verderop: ieder capaciteitsprofiel heeft een andere energie-efficiëntie die bepalend is voor de klasse waar het toestel in valt.

Geluidsniveau

Geluidsniveau binnen

Het icoontje met de geluidsgolven geeft het geluidsniveau binnenshuis weer. Voor veel van onze producten niet zo relevant omdat deze over het algemeen in een technische ruimte worden geplaatst. Indien het geluidsniveau heel belangrijk is, is het gebruikelijker om de geluidsisolatie van de ruimte aan te pakken.
Voor warmtepompen is dit een ander verhaal. Deze staan vaak buiten en dan is het wel belangrijk om rekening te houden met het geluid. In onze warmtepompen maken wij gebruik van een zogenaamd ‘floating frame’, dat het geluidsniveau beperkt.

Merk en product code

Dit voorbeeld gaat om een product van het merk A.O. Smith en het type nummer in dit geval is het een label van onze Innovo 32-380 (staat genoemd op label onder de bovenste 2 afbeeldingen)

Energielabel van een A.O. Smith Innovo 32-380

Jaartal

Datum op label

In de loop der tijd verandert er weleens wat en de EU stelt steeds hogere eisen aan de energie labels. Zo zijn er in 2015, 2017 en 2018 aanpassingen geweest aan het label. Dat betekent dat een product aan hogere eisen moet voldoen om bijvoorbeeld een A-label te krijgen. Dat jaartal is dus ook belangrijk. Je kunt een A-label uit 2015 niet vergelijken met een A-label uit 2017.

Code/jaartal

Datum op label rechts

Het getal rechtsonder (812/2013) verwijst naar de betreffende richtlijn van de EU en het jaartal waarin deze is opgesteld.

Weetje: in Japan doen ze dit anders. Daar stellen ze ieder jaar vast welk product het meest energiezuinig is. Dat product krijgt een A-label en is daarmee het referentieproduct voor de rest van de markt.

Energie

In de rechterbovenhoek staat Energie in verschillende talen

Energieklasse

energieklasse of energielabel

Er wordt een 24 uurs test gedaan om de energieklasse (A t/m C) te bepalen. Dit is een test die rekening houdt met taptijd, volume, verschillende temperaturen, maar ook met stilstandverlies. Er wordt gekeken hoeveel water van een bepaalde temperatuur getapt kan worden ten opzichte van brandstof- en energieverbruik over een periode van 24 uur. Dit energieverbruik in combinatie met het capaciteitsprofiel bepaalt de energieklasse waarbinnen een toestel valt.

A+, A++ of A+++ alleen nog mogelijk met renewables

Verbruik

Elektriciteitsverbruik

kWh/annum geeft het jaarlijkse verbruik weer van elektrische energie behorend bij het capaciteitsprofiel van het energielabel waar dit op vermeld staat.
GJ/annum geeft het jaarlijkse verbruik weer van energie verkregen door het verbranden van gas (dit kan weer terug gerekend worden naar kubieke meters gas per jaar) behorend bij het capaciteitsprofiel van het energielabel waar dit op vermeld staat. NB: Dit verbruik reflecteert dus niet per definitie de daadwerkelijke gebruikssituatie.


Hoe komt een capaciteitsprofiel tot stand?

Om dit te bepalen wordt het toestel onderworpen aan een V40 test (volume bij 40°C). Dan weten we wat het toestel kan qua volume. Onze toestellen beginnen bij laadprofiel L. Dat betekent dat onze toestellen warm water kunnen bereiden voor ±3 douchekoppen (capaciteitsprofiel L) en meer (capaciteitsprofiel XL en hoger).

Kleine tankinhoud is niet hetzelfde als een laag capaciteitsprofiel

Onze tanks zijn relatief klein, maar door het grote vermogen vallen onze boilers toch in het grootste capaciteitsprofiel en dat moet ook wel voor onze klanten (van kappers tot ziekenhuizen en industriële processen). Door het grote vermogen van onze toestellen kunnen onze tanks relatief klein zijn. Dat betekent dat er minder (technische) ruimte nodig is en er is veel minder stilstandsverlies wat een gunstige invloed heeft op de energieklasse.

Voorbeeld

Onze BFC 120 heeft een tankinhoud van 480 ltr en kan in de één na hoogste categorie van het laadprofiel (3XL; ±8 douchekoppen) eigenlijk vol continu warm water produceren van 38° (bij 6 liter/min/douchekop). Als we dan alleen uit zouden gaan van de 480 liter voorraad in de tank, zou deze BFC op een L laadprofiel uitkomen met prestaties van slechts ±3 douchekoppen. Het grote vermogen zorgt in dit geval dus voor een hoger capaciteitsprofiel.

Vergelijken van de energieklasse alleen binnen hetzelfde capaciteitsprofiel

In onderstaande tabel staat de Water Verwarming Energie-efficiëntie (nwh). Dat is de verhouding tussen de nuttige energie in het geleverde water en de energie die nodig is voor de opwekking ervan, uitgedrukt als een percentage. We noemen dit ook wel het ErP rendement.

capaciteitsprofielen naar rendementen voor labels

Rendement

Waterzijdig rendement

In onze branche maken we in Europa van oudsher gebruik van het waterzijdig rendement om toestellen met elkaar te vergelijken. Het waterzijdig rendement is eigenlijk de energie die in het water gestoken is. Het maximum is indertijd vastgesteld op 100%. Toestellen die dus dicht in de buurt kwamen van die 100% werden gezien als energiezuinig. Dit stamt overigens uit de tijd dat het energieverbruik nog niet zo’n ‘hot topic’ was.

Een jaar of 20 geleden introduceerden we de condenserende toestellen. Deze gebruiken ook de energie (warmte) die vrijkomt uit de rookgassen. Voorheen ging die energie letterlijk in rook op. Omdat die nu wel gebruikt wordt, zijn de rendementen van deze toestellen allemaal hoger dan 100%. Een aantal van onze toestellen halen zelfs een rendement van 109%! Dat is best veel. Zolang je twee waterzijdige rendementen met elkaar vergelijkt is dat prima.

ErP rendement

Door de jaren heen wordt het energieverbruik steeds belangrijker en er wordt een ander rendement geïntroduceerd: het ErP rendement. Het ErP rendement kijkt naar álle energie die het toestel verbruikt om het warm water te produceren. Dat betekent dat ook de elektriciteit voor het display, de complete regeling, ventilator etc. mee wordt genomen in de berekening. Als het gaat om duurzaamheid is dat natuurlijk veel completer. Zeker nu er steeds meer alternatieve technieken worden gebruikt voor de verwarming van water. Een warmtepomp bijvoorbeeld gebruikt elektriciteit om te kunnen functioneren. Om in de toekomst verschillende technieken met elkaar te kunnen vergelijken is de ErP een beter vergelijkingsmiddel.


Meer over labels

Een A+, A++ of A+++ label is alleen nog mogelijk met renewables.
Een toestel dat 100% gestookt wordt op een fossiele brandstof zal op basis van de tabel hierboven nooit in een energieklasse uitkomen hoger dan A. Want, vanaf A+ moet het rendement hoger zijn dan 100%. Dat kan alleen als er gebruik wordt gemaakt van duurzame technieken zoals solar en warmtepomp. Dan levert het toestel meer energie op dan erin is gegaan.

Enevator warmtepomprange

Elektrische toestellen krijgen (nu nog) strafpunten

Elektrische boiler gevoed door PV panelen

Op dit moment krijgen elektrische toestellen een ‘penalty’ van factor 2,5! Omdat ervan uit wordt gegaan dat de elektriciteit die gebruikt wordt, is opgewekt door fossiele brandstoffen. Door van fossiele brandstoffen elektriciteit te maken (in sommige gevallen gaat dat zelfs nog om bruinkool), gaat er al heel veel energie verloren én komen er veel emissies vrij. Dan is elektrisch verwarmen alleen schoner op de plaats van gebruik. In het totaalplaatje is deze elektrische verwarming veel minder duurzaam dan een condenserend gasgestookt toestel. De laatste heeft vaak een A label en de elektrische variant slechts een C label.

Maar, als je een elektrisch toestel voedt met 100% zonnepanelen of andere groene stroom (waarvan je zeker weet dat deze 100% groen is opgewekt) dan is de daadwerkelijke energieklasse eigenlijk gewoon A+++. Hoewel we dat dus niet zo mogen aanduiden binnen de Energie labeling directive.

Hoewel warmtepompen op dit moment nog op een andere manier worden gelabeld, geldt hiervoor natuurlijk dezelfde theorie. Op het moment dat de warmtepomp gevoed wordt door zonnepanelen of andere groene stroom is deze veel duurzamer dan wanneer er ‘grijze stroom’ wordt gebruikt.


We zijn op weg naar een circulaire economie

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid staan niet stil. Het waterzijdig rendement wordt langzamerhand vervangen door het ErP rendement, en we houden er rekening mee dat in de toekomst nog andere zaken van invloed worden op de labeling. Denk bijvoorbeeld aan een circulaire economie. In dat geval gaat het écht over de energie- en milieubelasting van cradle to cradle. Dan moet je ook rekening houden met het bedrijfsproces om een warmwatersysteem te maken, maar ook de verwerking van bijvoorbeeld zonnepanelen die niet meer functioneren en batterijen die hun levensduur voorbij zijn. Kortom alle materialen die gebruikt zijn in een warmwatersysteem én bij de totstandkoming van het systeem.

Contact

Wil je graag een advies dat passend is in de huidige klimaatomstandigheden en regelgeving? Ons team van Sales Engineers maakt graag een passend advies dat ook past bij de energie eisen en wensen van vandaag de dag.

sales engineer zuid nederland

Arjan van Vreede
Sales Engineer
Zuid-Nederland

sales engineer noord west nederland

Ronald Batenburg
Sales Engineer
Noord West Nederland

sales engineer noord oost nederland

Klaas Oenema
Sales Engineer
Noord Oost Nederland