Besmetting met de legionella bacterie vindt plaats als besmet water wordt verneveld en de bacterie wordt ingeademd. Drinken van besmet water is niet gevaarlijk. In doucheruimtes waar het water langere tijd stilstaat, of waar de temperatuur niet boven de 60˚C uitkomt, moet er uit voorzorg gehandeld worden om legionella te voorkomen.

Legionella preventie

Als leverancier van warmwaterboilers zijn wij preventief bezig met legionella. Sommige van onze toestellen (BFC, SGE, SGS en Innovo) hebben een legionella-preventie programma geïntegreerd in de besturing van boiler. Bij andere toestellen adviseren wij de richtlijnen van Isso en de overheid te hanteren om legionella te voorkomen.

Waar moet je op letten?

Zorg ervoor dat de temperatuur van de warmwatervoorziening minimaal 60˚C is gedurende 1 uur per week. De bacterie kan namelijk niet leven bij temperaturen boven de 60˚C. Dit is vooral ook belangrijk bij zonneboilers. Deze moeten voorzien zijn van een naverwarming die het water minimaal 1 keer per week gedurende 1 uur boven de 60˚C houdt. Als je vragen hebt over de afstelling en installatie van je boiler, neem dan contact op met onze Technical Support Group.

Indien een A.O. Smith toestel (BFC, SGE, SGS of Innovo) voorzien is van een automatische legionella preventie mogelijkheid en deze is geactiveerd, zal het water automatisch 1 maal per week verwarmd worden tot 65°C. Het water behoudt deze temperatuur gedurende minimaal 1 uur om het legionella risico uit te schakelen. Het tijdstip is vrij instelbaar. Standaard is deze periode ingesteld op maandag van 02:00 tot 03:00 uur.

Display legionella programmering
Display BFC, SGE en SGS

Hoe zit het met het water in de leidingen?

Bovenstaande geldt voor onze boilers. Natuurlijk zijn ook de leidingen in het warmwatersysteem belangrijk. Als water daar gedurende langere tijd in stil staat kan dat natuurlijk ook risico’s met zich meebrengen. Daarvoor zijn door Isso en de overheid adviezen opgesteld.

Isso publicatie 55.1 adviseert de volgende methodes ter preventie van legionella:

  • 20 minuten doorspoelen met water van 60°C of meer
  • OF: 10 minuten doorspoelen met water van 65°C of meer
  • OF: 5 minuten doorspoelen met water van 70°C of meer

Meer informatie?

Informatie hierover van het RIVM

Wil je meer weten over legionella en onze toestellen?