Wat gebeurt er met de opwarming van de aarde als we nu stoppen met CO2 uitstoten?

Dan blijft de temperatuur door het broeikaseffect door stijgen. Want, de CO2 die wij in de afgelopen decennia hebben toegevoegd aan de atmosfeer is niet in één keer weg. CO2 wordt namelijk niet afgebroken in de lucht. Bij een gelijke CO2concentratie, kan de opwarming nog verdubbelen. Dan gaat het overigens wel om eeuwen of duizenden jaren later, maar in de eerste 10 tot 50 jaar moeten we dan rekening houden met ongeveer een halve graad extra opwarming. Dat is dus als we vandaag stoppen met CO2 uitstoten.

De CO2 concentratie blijft overigens niet exact gelijk als we nu stoppen met uitstoten.

De oceanen nemen een deel van onze CO2 uitstoot op én 90% van alle extra warmte veroorzaakt door broeikasgassen. In een eerdere fase zou er ook nog wat CO2 worden opgenomen door bossen. Maar, zowel de bossen als de oceanen raken uiteindelijk verzadigd. Er ontstaat dan een nieuw evenwicht, waarbij er over duizend jaar nog steeds sprake is van een 20% verhoging van de CO2 concentratie als we nu stoppen met CO2 emissies.

Negatieve CO2 uitstoot

Helaas lukt het niet om nu te stoppen met het uitstoten van CO2. 30 jaar (2050) lijkt al een erg optimistische doelstelling. Dat betekent dat de CO2 concentratie en dus ook de temperatuur eerst nog verder zal stijgen. Met als gevolg extremer weer, verlies van biodiversiteit, smelten van de ijskappen en zeespiegelstijging. Afkoeling is nodig om de gevolgen te stoppen. Om dat te bereiken moet de uitstoot niet nul worden, maar zelfs negatief.

Meer weten over Elektrificatie?

Meer weten over energiezuinige warm water productie?

Ben je op zoek naar een advies of offerte?

Share this article