Woonzorgvoorziening indirect zonnesysteem + BFC

Kortonjo is een woon-zorg-voorziening in Eindhoven. Het centrum huisvest 200 comfortabele (senioren-) appartementen en is gelegen aan de rand van het natuur- en recreatiegebied de Genneper Parken, rond de Dommel- en Tongelreepvallei.

De woon-zorg-appartementen in het woonzorgcentrum Kortonjo zijn in 1974 gebouwd. Na een ingrijpende renovatie in 1999 zijn de ruim 200 appartementen van het wooncomplex te koop aangeboden. In nauwe samenwerking met Vitalis Wissehaege kunnen hier ook specifieke verpleegactiviteiten worden ingezet. De in principe zelfstandige bewoners zelf bepalen in hoeverre zij gebruik (willen) maken van de beschikbare zorgverlening.

De warmwatervoorziening van de woon-zorg-appartementen wordt sinds oktober 2009 verzorgd door twee BFC gasgestookte condenserende boilers van A.O. Smith. Als voorverwarmer, om extra energiekosten te besparen, is daarnaast nog een A.O. Smith IT indirect zonnesysteem op locatie geïnstalleerd.

Productinformatie:

Share this article