Wat is een gasboiler?

Een gasboiler is een gasgestookte warm water bereider. Zo’n boiler heeft een brander die door middel van aardgas of propaan water kan verwarmen. Er zijn verschillende soorten gasboilers. Bij A.O. Smith hebben we atmosferische Low Nox boilers, condenserende hoog rendement boilers en zonneboilers.

Atmosferische Low Nox boilers

Atmosferische boilers worden ook wel open verbrandingstoestellen genoemd. Dat komt doordat de lucht die nodig is voor verbranding uit de omgeving gehaald wordt. Sinds de intreding van ERP worden er meer eisen aan deze producten gesteld omdat ze niet schoon genoeg zijn. A.O. Smith heeft daarom een nieuw brander systeem toegepast waarbij de verbranding voornamelijk plaats vindt op basis van de primaire luchttoevoer. Hierdoor is er schonere verbranding en daarmee een lagere Nox uitstoot. Wij noemen deze productgroep daarom atmosferisch Low Nox.

Hoog rendement condenserende boilers

Hoog rendement boilers worden vaak condenserende boilers genoemd. Deze boilers worden ook wel ‘gesloten’ toestellen genoemd. Dat komt omdat ze de lucht die nodig is voor verbranding van buiten halen en de rookgas die vrijkomt na verbranding ook naar buiten vrij laten.
Deze gasboilers zijn voorzien van een Premix brander waarmee optimale verbranding kan worden gerealiseerd. Dankzij het door A.O. Smith toegepaste ontwerp kunnen onze producten een rendement van 109% halen. Dat betekent dat het gas optimaal wordt ingezet voor het verwarmen van het water.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een boiler die gebruik maak van zonnewarmte om het water te verwarmen. Helaas is zonnewarmte alleen vaak niet voldoende om het water op de juiste temperatuur te krijgen of op het juiste moment op de gewenste temperatuur. Daarom worden zonneboilers vaak aangevuld met een andere energiebron. A.O. Smith heeft hiervoor 2 verschillende gas- zonneboiler producten ontwikkeld. Als de zon niet toereikend is, zal de Premix gasbrander (zoals in de condenserende boilers) bijspringen om in de behoefte te voorzien. Deze systemen zijn zo ontwikkeld dat het uitgangspunt altijd maximale zonnebijdrage, minimaal bijstoken is.

Condenserende gasboiler

Low Nox gasboiler

EQL atmosferische boiler

Zonne- gasboiler

solar hybrid

Voorbeelden van toepassingen

Trajectum Zonneboiler SGE

SGE Zonnesysteem | Woonzorgvoorziening

Trajectum is een jeugdzorgorganisatie die ondersteuning en opvang biedt…

Amphia-ziekenhuis gasboilers

BFC + Twister | Amphia Ziekenhuis

Het Amphia ziekenhuis bouwt aan een toekomstbestendig, modern ziekenhuis…