Impact van GAR certificering op onze boilers

Nieuwe Europese wetgeving heeft een grote impact op de boiler markt. De GAD is op 21 april jl. vervangen door de Gas Appliance Regulation (GAR). Het doel: verhogen van de veiligheidsnormen in de Europese Unie. De GAR is van toepassing op alle gasgestookte toestellen en onderdelen die gebruikt worden in gasgestookte producten. Ieder toestel dat geproduceerd wordt na 21 april moet een GAR certificaat hebben en alle gasfittingen moeten een CE keurmerk hebben, inclusief bedienings- en andere veiligheidscomponenten.

We hebben ons zorgvuldig voorbereid op deze veranderingen. Hoewel we de voorkeur geven aan condenserende boilers vanwege de korte terugverdientijd en lagere NOx emissies, begrijpen we dat het in sommige gevallen niet de meest geschikte oplossing is. Indien de warmwaterinstallatie niet functioneert en direct vervangen moet worden of als een condenserend toestel niet praktisch is of te veel kosten met zich meebrengt vanwege systeem aanpassingen, is een GAR gecertificeerde atmosferische boiler de best passende oplossing.

Onze producten voldoen aan de nieuwe GAR normen en zijn uit voorraad leverbaar. Neem contact met ons op voor snelle levering.

Bekijk de GAR certificaten van de verschillende producten.

Share this article